Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 25.11.2018
Językoznawstwo

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Autor/Redaktor:
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7638-922-6

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

Głównym celem monografii jest omówienie zjawisk trwałości, zmienności i różnorodności leksyki młodzieży traktowanych jako swoiste wyznaczniki kreatyności osób należących do tej grupy środowiskowej. Systematyczna analiza zagadnień dotyczących trzech wymienionych aspektów słownictwa młodych ludzi, poprzedzona omówieniem obecności w dotychczasowych badaniach językoznawczych problematyki leksyki młodzieżowej oraz teoretycznyczno-metodologicznych podstaw podjętych rozważań, została przeprowadzona na materiale słownikowym pozyskanym ze zbiorów zamkniętych (jak słowniki i słowniczki języka uczniów i studentów, publikacje zawierające słowniczki leksyki) i ze zbiorów otwartych (zamieszczonych w Internecie i aktualizowanych przez młodszych użytkowników polszczyzny). Wskazane źródła cechuje zróżnicowanie tematyczne, ilościowe i metodologiczne, przyleżą one i do XX, i do XXI wieku. Procesy zmienności i niezmienności słownictwa zostały też przedstawione w kontekście ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród młodzieży studiującej w uczelni wyższej. W sposobie ujęcia materiału językowego połączono zatem podejście diachroniczne z synchronicznym.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Materiałowe podstawy rozważań

1.1. Zakres i charakterystyka materiału badawczego

1.2. Leksyka młodzieży w dotychczasowych badaniach językoznawczych

 

Rozdział II. Teoretyczno-metodologiczne podstawy rozważań

II.1. Wieloznaczność terminologiczna podstawowych pojęć

II.1.1. Młodzież

II.1.2. Język młodzieży

II.2. Trałość i zmienność w słownictwie młodzieży

II.3. Metodologia opisu leksyki młodzieży

 

Rozdział III. Trwanie i mechanizmy zmian odzwierciedlone w słownictwie młodzieży

III.1. Kreatywność leksykalna młodzieży

III.2. Zapożyczenia z języków obcych

III.3.1. Dialektyzmy i regionalizmy

III.3.2. Archaizmy

III.3.3. Słownictwo środowiskowe

III.3.4. Słownictwo zawodowe

III.4. Frazeologia

III.4.1. Frazeologizmy o funkcji sprawczej

III.4.2. Frazeologizmy o funkcji ekspresywnej

III.5. Ucięcia, uniwerbizmy, złożenia, kontaminacje

III.6. Aluzje leksykalne

III.7. Eponimy

 

Rozdział IV. Zjawiska kontaminacji i zmiany w świadomości językowej współczesnej młodzieży

IV.1. Ankieta

IV.2. Trwanie i zmienność w słownictwie współczsnej młodzieży

 

Podsumowanie

Summary

Rozwiązanie skrótów

Bibliografia

 

Informacje

Rok publikacji:
2018
Stron:
180
Słowa kluczowe:

Zobacz także

10.10.2018
Językoznawstwo

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

05.10.2018
Historia literatury

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Autor/Redaktor: Tadeusz Budrewicz, Magdalena Katarzyna Sadlik

Niniejsza monografia ukazała sie w 2018 r. Jest to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia.

10.10.2018
Językoznawstwo

Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego

Autor/Redaktor: Magdalena Maria Puda-Blokesz

  „Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego” opisuje używane współcześnie frazeologizmy, które mają swoje źródło w mitologii greckiej oraz rzymskiej. W książce uwzględniono zarówno jednostki języka powszechnie znane, np. pięta Achillesa/achillesowa, nić Ariadny, syzyfowa praca, stajnia Augiasza/augiaszowa, jak i wyrażenia rzadkie, np. dawać jabłka Alkinoosowi, był w jaskini Trofoniosa czy sznur Oknosa. Adresatami książki są wszyscy użytkownicy polszczyzny, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o słownictwie erudycyjnym pochodzenia mitologicznego.

10.10.2018
Językoznawstwo

Kompetencje leksykalne uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Litwie (studium statystyczno-kognitywne)

Autor/Redaktor: Jovita Vaškevič-Buś

Autorka porównała słownictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Litwie. Odpowiedziała na pytanie, jaki jest zasób słownictwa oraz w jaki sposób polskie i litewskie dzieci konceptualizują obraz świata. Książka wpisuje się w badania kwantytatywne słownictwa uczniów, ich sprawności tworzenia tekstów, a także wiedzy o tym, jak najmłodsi przez pryzmat języka postrzegają świat, w którym żyją.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.