Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 03.01.2019
Literaturoznawstwo

Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku

ISBN:
978-83-65182-89-0

Książkowy dwugłos bielskich profesorów — Marka Bernackiego i Mirosława Dzienia — stanowi wyrazisty i ważny gest obrony humanistyki przed „aksjologiczną nikczemnością” przybierającą różnorakie maski scjentyzmu (quasi-naukowości i quasi-obiektywizmu), relatywizmu, czy też hegemonii „wolnego rynku” przekształcającego uniwersytet w korporację. [...] Zbiór studiów i szkiców połączonych tytułową formułą Liryka i aksjologia [...] zawiera swoiste wyznanie wiary w senso- i kulturotwórczą moc tekstu. Wbrew licznym (po)nowoczesnym tendencjom „nihilującym” sens, znaczenie, osobę autora, spójność tekstu autorzy tomu Liryka i aksjologia deklarują swoje przywiązanie do hermeneutycznej i fenomenologicznej tradycji.

 

„Tym co nas łączy — piszą we Wstępie — jest sokratejska powinność uważnego wsłuchiwania się w mowę tekstu, za którym, o czym jesteśmy przekonani, zawsze ukryta jest jakaś osoba. Jej wewnętrzny głos, sposób myślenia i przeżywania świata, egzystencjalna refleksja o sobie samym oraz istnieniu innych ludzi, a także poglądy na temat tego, co transcendentne (absolutne) skłaniają nas do zabrania głosu w sprawach dla nas istotnych”. Wierność tej zadeklarowanej postawie widoczna jest we wszystkich tekstach składających się na omawianą książkę.

 

 

[z recenzji wydawniczej prof. UJD dr hab. Artura Żywiołka]

Spis treści

SPIS TREŚCI

Wstęp:  Potrzeba    rozmawiania    o    wartościach.    Aksjologiczny    wymiar    literatury..........5

 

Cz. I. Hermeneutyka Wartości....... 7

1.1   W   stronę hermeneutyki egzystencjalnej........9

1.2   Problematyka  aksjologiczna w dwudziestowiecznej  poezji  polskiej (Miłosz,Herbert,Krynicki, Zagajewski)........15

1.3 Czesław Miłosz: o wierze dla wątpiących ...... 25

1.4   Epifania   jako  sposób  (roz)poznania  rzeczywistości  (James  Joyce    i Czesław Miłosz) .....45

1.5 Jerzego      Nowosielskiego      eschatologiczna      diagnoza      sztuki      współczesnej ........57

 

Cz. II. Przestrzenie wartości.........67

2.1   Ryszarda   Krynickiego   podróż  w  stronę  buddyzmu  Zen,  św.  Jana  od  Krzyża i Mistrza Eckharta ...........69

2.2   Podróż   jako   metafora   drogi   życia   (o   podróżowaniu   Zbigniewa   Herberta)  ................91

2.3   Tadeusz   Różewicz wobec wartości pierwszych .............101

2.4   W     poszukiwaniu   świętości (o koncepcji poetyckiej     L.A.Moczulskiego) ..................113

2.5 Zagubiony fragment, czyli Zbigniewa Herberta potyczki z wiarą....... 127

2.6   Odkrywanie   Bożej   podszewki   świata      (o   wierszach   Wojciecha   Kudyby) .......133

2.7 O mądrości niewinnych – ,,Dzieci"Juliana Korhausera.................. 141 

2.8 Poetyckie oswajanie śmierci (o późnej poezji J.M. Rymkiewicza) ..... 147

 

Nota bibliograficzna.............. 153

Indeks osobowy................. 155

Summary.............................165

Contens............................167 
 

Informacje

Rok publikacji:
2018
Stron:
168
Słowa kluczowe:

Zobacz także

02.08.2018
Literaturoznawstwo

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989

Autor/Redaktor: Justyna Błażejowska

Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej

24.05.2018
Literaturoznawstwo

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

28.09.2018
Literaturoznawstwo

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani, red. Tatiana Czerska, Ewa Tierlin-Śledź

Autor/Redaktor: Tatiana Adriana Czerska, Ewa Maria Tierling-Śledź

    Tom zgromadził szkice i eseje powstałe z przekonania o potrzebie – także z punktu widzenia praktyki badawczej – rewizji dotychczas obecnych w dyskursie naukowym interpretacji tych utworów literatury, jakie wchodzą do „kanonu” lektur. […]  Powstała książka inspirująca, rysująca interesujące perspektywy badawcze, wpisująca się w proces przewartościowywania dotychczasowych rozpoznań, wreszcie stawiająca pytania o możliwość stworzenia nowych punktów odniesienia w interpretacji polskiej literatury współczesnej. Bez wątpienia też mamy tu do czynienia ze wskazaniem szeregu „białych plam” w obszarze rodzimego literaturoznawstwa.                                                                                                                                           Z recenzji prof. zw. dr. hab. Aleksandra Wirpszy:  

28.05.2018
Literaturoznawstwo

Wielkie Pomorze. Społeczności i narody

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska

W zasadniczym celu książka niniejsza ma ukazać w najważniejszych punktach skomplikowane relacje społeczno-etniczne Pomorza (w sensie terytorialnym istniejących w dzisiejszej polskiej i niemieckiej organizacji państwowej), dostrzegane głównie w zjawiskach literackich i historycznych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.