Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 12.06.2018
Literaturoznawstwo

Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red. Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów

ISBN:
978-83-79-72-151-1

Celem  projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych, emocjonalność i afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji. Wszystko to bowiem znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej.

Jedną z prób wyjścia poza polityki tożsamościowe w badaniu literatury kobiet może okazać się zaproponowana w niniejszej monografii formuła „polityk relacji”, która odzwierciedla złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących doświadczenie i reprezentację. Istotne jest zatem zadanie pytań o to, w jaki sposób relacyjność narzucana oraz wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy polityczne i na odwrót – jak (mikro- i makro-) polityczność konstytuuje związki oraz hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych. […]

Celem tak pomyślanego projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych, emocjonalność i afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji.

Wszystko to bowiem znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej.

Spis treści

Aleksandra Grzemska
Splot polityk i relacji. Wprowadzenie | 7
WŁADZA
Agnieszka Mrozik
Komunizm jako pokoleniowa herstoria.
Polityki relacji w auto/biografiach polskich komunistek po 1956 roku | 17
Marta Tomczok
Wulnerabilność. Zwierzęta, ludzie i Śląsk
w twórczości Izabeli Czajki-Stachowicz i Teofila Ociepki | 43
Kinga Siewior
Margines i cudzysłów. Pojałtańskie narracje migracyjne Anny Kowalskiej | 57
Eliza Szybowicz
Pisarka, emancypacja i prestiż w peerelowskich kontekstach.
Przypadek Magdy Lei | 87
Patrycja Megger
Od podszewki. Szczecińskie pisarki wobec ogólnopolskich
i lokalnych wydawnictw | 109

CIAŁO I CZUCIE
Arleta Galant
Dziwne troski. O niepełnosprawności w prozie kobiet po 1945 roku | 133
Iwona Boruszkowska
Polityczność choroby, polityczność płci.
Kobiece narracje o szaleństwie i zniewoleniu | 143
KONSTELACJE
Tatiana Czerska
Dąbrowska i Iwaszkiewicz. Na biegunach pola literackiego | 163
Aleksandra Grzemska
Apologie i rozrachunki. Autobiografizowanie relacji rodzinnych | 179
Maciej Duda
„»My« to pewna fantazja o kobiecym ludzie, do którego należymy.
Czy to w ogóle daje się urealnić?”. Wspólnota, polityczny projekt i feministyczne siostrzeństwo w publicystyce Agnieszki Graff | 207
FANTAZJE
Anna Pekaniec
Solidarne i/czy samotne? Relacje kobiet w prozie Sylwii Chutnik | 229
Maria Sadłocha
Gabriela Górska – fantastka między fantastami | 243
Inga Iwasiów
Zranienia, iluzje, relacje | 265
Indeks osób | 279

Zobacz także

22.02.2019
Literaturoznawstwo

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub, red. Daniel Kalinowski Co to jest literatura, co zaś nazywamy polityką? Od odpowiedzi na takie właśnie pytania należy rozpocząć, zanim przyjdzie rozpatrywać bardziej szczegółowe kwestie… Odpowiedzi łatwych tutaj nie będzie, ponieważ pod definicją „literatura” może się kryć tak twórczość fikcjonalna, jak i pamiętniki, tak wysublimowane przykłady tropów stylistycznych, jak i najprostsze komunikaty tekstów publicystycznych. Podobnie jest w przypadku terminu „polityka”, który w swej semantycznej rozpiętości może odsyłać do bardzo namacalnych efektów sprawowania władzy, może wszakże być bardziej metaforyczny i odnosić się do ogólnie sformułowanego projektu wieloletnich działań np. w przestrzeni kultury.

23.05.2019
Historia literatury

Romantyzm i polityka, red. Danuta Dąbrowska, Marta Zofia Bukała, Dominika Gruntkowska

Autor/Redaktor:

Zestawione ze sobą pojęcia romantyzm i polityka przywołują kilka przynajmniej ciągów problemowych wartych badawczej refleksji.

23.05.2019
Literaturoznawstwo

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce, red. Leonarda Mariak

Autor/Redaktor:

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce zamyka cykl monografii (Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze [2017],Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze [2016], Współczesnyi dawny obraz kobiety w języku, literaturze i kulturze [2015]) poświęconych zagadnieniomroli, funkcji i statusowi kobiet, mężczyzn, dzieci w życiu społecznymdawniej i współcześnie, przedstawionych w rozmaitych tekstach i wytworach

07.10.2018
Literaturoznawstwo

Diarystki: tekst i egzystencja

Autor/Redaktor: Tatiana Adriana Czerska

Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.