Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 24.11.2018
Inne

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Autor/Redaktor:
Wydawnictwo:
ISBN:
9788395056406

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

Z przedmowy prof. dr inż. Tomasza J. Kaźmierskiego – Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn):

„(…) Niniejsza książka ukazuje się w roku 2018, czyli ważnym dla polskiego życia publicznego czasie, kiedy na nowo rozgorzała debata konstytucyjna. Artykuł 4 obecnie obowiązującej Konstytucji RP mówi, że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli oraz bezpośrednio”(…) Natomiast instytucja referendum, główny instrument bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli, została w Polsce zredukowana do narzędzia sondowania opinii publicznej. O tej wadzie polskich referendów i konieczności przywrócenia tej instytucji rangi aktu ustawodawczego pisze Autor w swej książce.

Mirosław Matyja jest profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO), uczelni, która przez pięćdziesięcioletni okres obejmujący lata drugiej wojny światowej i narzuconego Polsce antydemokratycznego ustroju komunistycznego, była jedyną wolną polską uczelnią wyższą na świecie.  PUNO skupia pod swą egidą rzeszę rozsianych po świecie polskich badaczy nauki pracujących poza Krajem i szczególnie aktywnie wspiera badania mające związek z Polską i rozwijające współpracę z krajowymi uczelniami. Profesor Matyja jest dyrektorem Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych w PUNO, gdzie publikuje prace między innymi z dziedziny demokracji bezpośredniej.”

Spis treści

1 Uwarunkowania instytucjonalno-historyczne systemu politycznego Szwajcarii
    1.1 Początki szwajcarskiej państwowości
    1.2 Sytuacja polityczna przed rokiem 1848
    1.3 Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej w 1848 roku
        1.3.1 Modyfikacja Konstytucji w 1874 i 1891 roku
        1.3.2 Konstytucja z roku 1999
    1.4 Podsumowanie rozdziału pierwszego
2 Założenia i funkcjonowanie szwajcarskiego federalizmu
    2.1 Federalizm poprzez integrację
    2.2 Subsydiarność w szwajcarskim systemie federalnym
    2.3 System partyjny i “formuła magiczna”
        2.3.1 Partie polityczne
        2.3.2 Formuła magiczna
    2.4 Główne instytucje ustrojowe
        2.4.1 Parlament
        2.4.2 Rada Federalna i prezydent federalny
        2.4.3 Sąd Federalny
    2.5 Podsumowanie rozdziału drugiego
3 Charakterystyka demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
    3.1 Geneza i ewolucja demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
        3.1.1 Okres przed powstaniem państwowości szwajcarskiej
        3.1.2 Rozwój demokracji bezpośredniej w ramach państwowości Szwajcarii
    3.2 Formy demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
        3.2.1 Referendum
        3.2.2 Inicjatywa ludowa
        3.2.3 Zgromadzenie ludowe
    3.3 Podsumowanie rozdziału trzeciego
4. Debata na temat demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
    4.1 Efektywność demokracji bezpośredniej
    4.2 Zalety systemu demokracji bezpośredniej
    4.3 Wady systemu demokracji bezpośredniej
    4.4 Podsumowanie rozdziału czwartego
Zakończenie
Spis tabel
Szwajcaria: Fakty i liczby
Konstytucja Federalna  Konfederacji Szwajcarskiej (Tytuły I i IV)
       Tytuł 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Art. 1. Konfederacja Szwajcarska
    Art. 2. Cel
    Art. 3. Kantony
    Art. 4. Języki narodowe
    Art. 5. Zasady praworządnego działania państwa
    Art. 6. Odpowiedzialność osobista i społeczna
        Tytuł 4. NARÓD I KANTONY
    Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Rozdział 2. INICJATYWA I REFERENDUM
Bibliografia
    Encyklopedie, słowniki, leksykony
    Prasa
    Źródła internetowe
 

Zobacz także

02.08.2018
Literaturoznawstwo

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989

Autor/Redaktor: Justyna Błażejowska

Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej

25.02.2019
Inne

Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej

Autor/Redaktor: Mirosław Matyja

Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO w Londynie, Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji "nazywa rzeczy po imieniu", podając konkretne przykłady nieudolności funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

28.09.2018
Literaturoznawstwo

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani, red. Tatiana Czerska, Ewa Tierlin-Śledź

Autor/Redaktor: Tatiana Adriana Czerska, Ewa Maria Tierling-Śledź

    Tom zgromadził szkice i eseje powstałe z przekonania o potrzebie – także z punktu widzenia praktyki badawczej – rewizji dotychczas obecnych w dyskursie naukowym interpretacji tych utworów literatury, jakie wchodzą do „kanonu” lektur. […]  Powstała książka inspirująca, rysująca interesujące perspektywy badawcze, wpisująca się w proces przewartościowywania dotychczasowych rozpoznań, wreszcie stawiająca pytania o możliwość stworzenia nowych punktów odniesienia w interpretacji polskiej literatury współczesnej. Bez wątpienia też mamy tu do czynienia ze wskazaniem szeregu „białych plam” w obszarze rodzimego literaturoznawstwa.                                                                                                                                           Z recenzji prof. zw. dr. hab. Aleksandra Wirpszy:  

28.05.2018
Literaturoznawstwo

Wielkie Pomorze. Społeczności i narody

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska

W zasadniczym celu książka niniejsza ma ukazać w najważniejszych punktach skomplikowane relacje społeczno-etniczne Pomorza (w sensie terytorialnym istniejących w dzisiejszej polskiej i niemieckiej organizacji państwowej), dostrzegane głównie w zjawiskach literackich i historycznych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.