Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 10.10.2018
Literaturoznawstwo

Twórczość Tadeusza Różewicza w radiu. Studium przypadku

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-7865-645-6

Monografia poświęcona jest twórczości Tadeusza Różewicza prezentowanej na antenie Polskiego Radia, z której najliczniejszą grupę stanowią sztuki dramatyczne, adaptowane na słuchowiska.

Monografia poświęcona jest twórczości Tadeusza Różewicza prezentowanej na antenie Polskiego Radia, z której najliczniejszą grupę stanowią sztuki dramatyczne, adaptowane na słuchowiska, takie jak: Akt przerywany, Białe małżeństwoKartotekaKartoteka rozrzuconaOdejście Głodomora, Pogrzeb po polsku, Stara kobieta wysiaduje, Śmieszny staruszek, Świadkowie albo nasza mała stabilizacja, Wyszedł z domu. Oprócz tego w formie słuchowiska wyemitowano jednoaktówki Różewicza ujęte jako Teatr niekonsekwencji. Z równym powodzeniem sięgano po zbiory poezji, które stały się podstawą takich programów poetyckich, jak Radio w radiu, opartym na wyborze wierszy z tomu Uśmiechy, czy Recykling, w którym wykorzystano wiersze z tego zbioru. Osobną grupę stanowią audycje będące rodzajem hołdu złożonego mistrzom poety: Prusowi (Rozmowy w Alei Zdrowia) oraz Staffowi (Tadeusz Różewicz „pisze” Staffa). Oprócz tego przedmiotem zainteresowania w książce są audycje prezentujące prozę autora tomu wspomnieniowego Matka odchodzi, a także cykl pięciu wywiadów Dialogi poetów. Rozmowy o życiu, będących pokłosiem spotkania Tadeusza Różewicza z Czesławem Miłoszem w Teatrze Słowackiego w Krakowie w lipcu 1999 roku. Porównanie radiowych wersji z tekstami dramatów prowadzi do wniosku, iż w większości przypadków reżyserzy i realizatorzy słuchowisk adaptacyjnych, powołując się na formułę „realizacji na podstawie”, dokonywali autorytatywnych wyborów, skracając poszczególne sceny, czy całkowicie z nich rezygnując. Ponadto zauważyć można, że twórcy słuchowisk nie dążyli do nadmiernej modernizacji sztuk Różewicza, zachowując ich klimat, specyficzny rytm, oparty na fragmentaryczności, sekwencyjności następujących po sobie scen oraz poetyce kolażu i recyklingu.

Monografia na temat twórczości Tadeusza Różewicza wyemitowanej na antenie Polskiego Radia jest pracą pionierską, całościowo ujmującą gatunki dramatyczne, prozatorskie, poetyckie, wspomnieniowe, adaptowane w formie słuchowisk i programów radiowych. Kierowana jest zarówno do literaturoznawców, teatrologów, jak i medioznawców oraz studentów tych kierunków. Uwzględnia zarówno archiwalne zapisy radiowe, jak i te najnowsze, co pozwala na porównawcze ujęcie poetyki adaptacji materiału literackiego na potrzeby radia. Łączy kompetencje historyka literatury, teatrologa i medioznawczy, posiada więc charakter komparatystyczny.

Spis treści w załączniku.

Informacje

Rok publikacji:
2018
Stron:
387
Słowa kluczowe:

Zobacz także

02.10.2018
Literaturoznawstwo

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Autor/Redaktor:

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

11.11.2018
Literaturoznawstwo

Literatura polska wobec ludobójstwa

Autor/Redaktor:

Arkadiusz Morawiec – autor publikacji Literatura polska wobec ludobójstwa – poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym grupom, nie tylko społeczności żydowskiej.

28.05.2018
Literaturoznawstwo

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane

Autor/Redaktor: Sobiecka Anna

Monografia Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane koncentruje się na zagadnieniach teatru lokalnego, na który spojrzę przez pryzmat dwóch zredefiniowanych współcześnie pojęć. Pierwszym z nich pozostaje „teatr”, określany jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna stanowiąca punkt wyjścia do badania określonej rzeczywistości kulturowej (Dariusz Kosiński). Drugim jest „geoprzestrzeń” związana w istotny sposób z tożsamością kulturową konkretnego obszaru historyczno-geograficznego (Elżbieta Rybicka). Na styku obu kategorii – w moim rozumieniu – powinny sytuować się badania nad teatrem lokalnym i jego osiągnięciami, zjawiskiem ściśle łączącym się z daną geoprzestrzenią.

28.05.2018
Literaturoznawstwo

O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia

Autor/Redaktor: Sławomir Rzepczyński

Zebrane w niniejszym tomie prace o Norwidzie powstawały na przestrzeni wielu lat i stanowią swego rodzaju zapis poszukiwania idiomu autora Vade-mecum. Określenie „trudny poeta” – temat jednej z konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Kazimierzu Dolnym oraz tytuł wydanej po tej konferencji książki1 – odnajduje potwierdzenie w wieloletnim namyśle nad tym bodaj najoryginalniejszym polskim poetą.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.