Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 18.02.2019
Termin zgłoszeń: 31.12.2019

„Dialog” – nowy program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ideą programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do implementacji rozwiązań (wdrożenia mechanizmów) związanych w szczególności z umiędzynarodowieniem nauki, efektywną ewaluacją podejmowanych działań oraz wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, pobudzenia innowacyjności oraz mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką.

Jednym z trzech obszarów finansowania jest wzmocnienie potencjału oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych nauk humanistycznych (obszar „Humanistyka dla rozwoju”). 

Nabór wniosków w ramach programu rozpoczął się 25 stycznia 2019 roku. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 roku.

Zobacz także

19.10.2015

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Można już składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN)

Od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia  2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę. Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Przypominamy, że zgodnie z art. 2.8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez działalność upowszechniającą naukę należy rozumieć: realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:

24.04.2019

Promocja języka polskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie, którego celem jest „promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie”.

10.09.2018

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacja o naborze wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło informację o planowanym naborze wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.