Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 17.12.2018
Termin zgłoszeń: 31.01.2019

Diamentowy Grant 2019

Grupy docelowe:
Studenci

Ruszył nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Wsparciem mogą zostać objęci wybitnie uzdolnieni studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, jak również absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Koszt realizacji projektu dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej nie może przekroczyć 180 000 zł. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat. Środki finansowe mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków.

Zobacz także

16.12.2015

Diamentowy Grant 2016

Do dnia 15 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach V edycji konkursu "Diamentowy Grant". Środki na realizację projektu otrzyma nie więcej niż 100 młodych naukowców. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł. Czytaj więcej »

04.04.2018

Najlepsi z najlepszych! 3.0.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0.". Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności.

12.05.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców - przyjazdy

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi izagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa dotyczy następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korei, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

21.09.2016

Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2

Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 390 mln zł.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.