Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 31.05.2017
Termin zgłoszeń: 22.06.2017

Digital Heritage – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Konkurs "Digital Heritage", organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie. Jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR.

W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem konkursu jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage);
  2. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage);
  3. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage).

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z ww. krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Digital Heritage, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: www.jpi-culturalheritage.eu/

Regulamin konkursu Digital Heritage dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

  • Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

abudzalek@nimoz.pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. +48 601 999 336

  • Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

rbrudnicki@nimoz.pl

tel. kom. + 48 721 121 220

______________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne konkursu Digital Heritage

6 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a odbędzie się spotkanie informacyjne konkursu Digital Heritage. Uczestnicy spotkania zostaną zaznajomieni z założeniami konkursu Digital Heritage oraz najistotniejszymi kwestiami formalnymi związanymi z poprawnym aplikowaniem.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: abudzalek@nimoz.pl

Zobacz także

01.08.2017

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Wyniki modułu "Dziedzictwo Narodowe" (2016)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki 2016 w module "Dziedzictwo narodowe". Wsparcie w łącznej wysokości 30 984 232 zł otrzyma 28 projektów.

21.09.2016

Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2

Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 390 mln zł.

19.07.2017

Konkurs na krótką formę komiksową „Joseph Conrad”

Dom Literatury w Łodzi ogłosił konkurs na krótką formę komiksową z okazji roku Josepha Conrada (1857-1924). Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem: „Joseph Conrad”. Temat dotyczy takich zagadnień, jak: biografia pisarza, związek Conrada z Polską, nawiązania do jego twórczości.

31.05.2017

NPRH: moduł "Dziedzictwo Narodowe" (nabór 2017)

Od 24 maja do 23 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo Narodowe". Środki zaplanowane na finansowanie projektów w ramach naboru wniosków wynoszą 26 mln zł.   Za priorytetowe uznane zostały następujące obszary tematyczne: 2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.