Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 02.07.2017
Termin zgłoszeń: 20.11.2017

Kreatywne zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym - kampania edukacyjna "Wejdź w konwencję"

Grupy docelowe:
Nauczyciele, Inni, Uczniowie

W  imieniu organizatorów kampanii edukacyjnej "Wejdź w konwencję" wszystkich użytkowników mediów społecznościowych zapraszamy do udziału w kreatywnej zabawie konwencjami literackimi i słowem pisanym. Najlepsze wpisy zostaną nagrodzone, a po zakończeniu projektu "Wejdź w konwencję" wydane we wspólnej publikacji (w wersji elektronicznej oraz papierowej). Zabawy literackie rozpoczną się 31 lipca, ale już od 3 lipca na profilu kampanii na Facebooku znaleźć można ciekawostki, zagadki i materiały.

Pomysłodawców projektu zainspirowała książka "Ćwiczenia stylistyczne" R. Queneau. Autor opisuje w niej jedną historię na 99 różnych sposobów. Użytkownicy Facebooka będą mogli w poszczególne dni tygodnia sami tworzyć krótkie komunikaty (do 600 znaków) w wybranych konwencjach:

 • gotyckiej (np. powieść grozy, dreszczowiec, horror) - tzw. "poniedziałki grozy",
 • kryminalnej (np. powieść sensacyjna, kryminał, czarny kryminał, powieść detektywistyczna) - tzw. "kryminalne wtorki",
 • urzędowej (np. oficjalne pismo, CV, list motywacyjny) - tzw. "urzędowe środy",
 • poetyckiej (np. liryk, rap, limeryk, erotyk, fraszka) - tzw. "poetyckie czwartki",
 • baśniowej (np. baśń, legenda, powieść fantasy i fantastycznonaukowa) - tzw. "baśniowe piątki",
 • prywatnej (np. dziennik, pamiętnik, zapiski, list prywatny),
 • krytycznoliterackiej (np. recenzja filmowa, książkowa, teatralna).

Zadaniem organizatorów będzie zapewnienie odpowiednich inspiracji i materiałów, zamieszczanych na stronie Fundacji Szkoła z Klasą oraz na Facebooku. Dodatkowo na Snapchacie pojawiać się będą literackie ciekawostki związane z ideą projektu.

Projekt prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą w partnerstwie z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017".

_____________________________________________________________________________________________

PROJEKT „WEJDŹ W KONWENCJĘ”

Syntetyczny opis zadania

Projekt "Wejdź w konwencję” to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Snapchat. Pokażemy, jak ważne jest tworzenie krótkich, internetowych komunikatów w sposób zaplanowany i celowy. W efekcie wśród odbiorców projektu wzrośnie umiejętność sprawnego posługiwania się polszczyzną w sytuacjach codziennych. Zaprosimy użytkowników nowych mediów do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym. Działania skierujemy przede wszystkim do młodych ludzi w wieku szkolnym: grupy, która zwraca niewielką uwagę na poprawność językową i stylistyczną wypowiedzi, która z trudnością angażuje się w projekty dotyczące poprawnej polszczyzny. Kampania będzie promowana za pomocą filmu wykonanego w technice videoscribe, głównymi kanałami komunikacji będzie profil na Facebooku oraz bardzo popularny wśród młodzieży Snapchat, co pozwoli dopasować formę komunikatów do zainteresowań młodych ludzi.

Cele

Młodzi ludzie komunikują się dziś w znacznej mierze za pośrednictwem sieci: to w sieci rozmawiają, wymieniają się poglądami, pomysłami. Tam toczy się coraz większa część ich życia. Wirtualna przestrzeń jest poligonem doświadczalnym, na którym język polski poddawany jest ciężkim próbom. Ramy, które wyznaczają reguły portali społecznościowych takich jak Facebook czy coraz popularniejszy wśród młodzieży Snapchat (ograniczona liczba znaków w wiadomościach, krótki czas skupienia uwagi odbiorcy, nastawienie na natychmiastowość komunikatów, ich spontaniczność), wymagają od polszczyzny karkołomnych wygibasów i powodują, że użytkownicy tych narzędzi kaleczą język polski. Nowe technologie i media społecznościowe coraz bardziej definiują formę i treść codziennej komunikacji.

Głównym celem projektu Wejdź w konwencję” jest kształtowanie umiejętności uważnego, świadomego i celowego korzystania z języka ojczystego w sieci. Zależy nam na tym, żeby dbałość o słowo, sposób wypowiadania się i poprawność językową towarzyszyły Polakom codziennie, nie tylko w sytuacjach zawodowych czy szkolnych. W szczególności dotyczy to młodych ludzi: szkoła uczy o języku i kulturze rzadko wykorzystując technologie i narzędzia, które ten język na co dzień kształtują. Z tego powodu wykorzystamy portal społecznościowy Facebook i aplikację Snapchat.

Kampania pomoże zwrócić uwagę na rolę języka w budowaniu tożsamości. Pokażemy jak poprawne korzystanie z różnych stylów i konwencji wpływa na komunikat, w jaki sposób pozwala precyzyjniej wyrażać myśli i konstruować swoje „ja” również w sieci.

Użytkowników Facebooka i Snapchata zaprosimy też do zabawy językiem. Inspiracją jest książka „Ćwiczenia stylistyczne” R. Queneau, w której opisał jedną historię na 99 różnych sposobów. Nauczymy odbiorców rozpoznawać i stosować na co dzień wybrane konwencje literackie (pięć głównych i dwie dodatkowe):

 • gotycką (np. powieść grozy, dreszczowiec, horror)
 • kryminalną (np. powieść sensacyjna, kryminał, czarny kryminał, powieść detektywistyczna)
 • urzędową (np. oficjalne pismo, CV, list motywacyjny) 
 • poetycką (np. liryk, rap, limeryk, erotyk, fraszka) 
 • baśniową (np. baśń, legenda, powieść fantasy i fantastycznonaukowa) 
 • prywatną (np. dziennik, pamiętnik, zapiski, list prywatny)
 • krytycznoliteracką (np. recenzja filmowa, książkowa, teatralna)

Uczestnicy zabawy sami tworzyć będą krótkie komunikaty w tych wybranych konwencjach. My natomiast będziemy zamieszczać proste, interaktywne materiały, które pomogą pogłębić wiedzę o konwencjach, ale też szerzej o języku polskim i o kulturze. Stawiamy na gamifikację oraz interakcję. Spośród nadesłanych postów na Facebooku będziemy wybierać i nagradzać najlepsze posty a na Snapchacie wysyłać ciekawostki i angażujące zadania, prowokując do interakcji.

Projekt rozwinie także wśród nauczycieli umiejętności wykorzystania alternatywnych metod pracy i budowania zaangażowania uczniów. Jako fundacja edukacyjna mamy kontakt z tysiącami nauczycieli rocznie – wykorzystamy ten zasób aby dotrzeć z kampanią do szkół i zachęcić nauczycieli do korzystania z nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy.

Działania

 • Przygotujemy film promocyjny wykonany w atrakcyjnej technice videoscribe. Animacja zostanie wykonana zgodnie z metodyką tworzenia opowieści i będzie prowadzić widza przez różne konwencje literackie.
 • Stworzymy bazę atrakcyjnych wizualnie materiałów edukacyjnych, które zamieszczać będziemy poprzez konto na Snapchacie oraz na profilu Facebook'owym:
 • informacje o najważniejszych cechach wybranych konwencji literackich;
 • cytaty z polskiej literatury pisanej w tych konwencjach;
 • ciekawostki historyczne i literackie;
 • zadania i quizy zgodnie z konwencją danego dnia tygodnia.
 • Stworzymy zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, którzy zdecydują się wykorzystać nowe media do nauki o języku.
 • Przygotujemy i poprowadzimy kampanię edukacyjną na Facebooku: użytkowników portalu zaprosimy do udziału w zabawie literackiej polegającej na pisaniu krótkich (maksimum 600 znaków) tekstów, dotyczących codziennych sytuacji (takich, które użytkownicy mediów społecznościowych opisują najczęściej), każdego dnia tygodnia w innej konwencji literackiej. Zaproponujemy odbiorcom: poniedziałki grozy, kryminalne wtorki, oficjalne środy, poetyckie czwartki, baśniowe piątki oraz prywatne i krytycznoliterackie weekendy.

Zabawa odbywać się będzie w tygodniowych cyklach od lipca do października. Będziemy wybierać wpisy dnia oraz miesiąca i nagradzać ich autorów. Zabawa na Facebooku będzie się odbywać równolegle z kampanią edukacyjną z wykorzystaniem aplikacji Snapchat, skierowaną głównie do młodych ludzi, dla których Facebook przestał być już głównym medium wykorzystywanym w codziennej komunikacji.

 • Zorganizujemy warsztaty z używania aplikacji Snapchat w edukacji dla nauczycieli. Warsztaty zostaną powtórzone w wersji online (webinarium) dla kolejnych użytkowników.
 • Na koniec projektu przygotujemy publikację Wejdź w konwencję”, w której zbierzemy najlepsze wpisy (mini opowieści, opatrzone komentarzami specjalistów od języka. Publikacja powstanie zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Odbiorcy projektu

Projekt będzie skierowany przede wszystkim do użytkowników portalu społecznościowego Facebook i aplikacji Snapchat. Szczególny nacisk położymy na dotarcie do młodych ludzi (12 do 18 lat), którzy stanowią najliczniejszą i najaktywniejszą grupę użytkowników portali społecznościowych.

Z danych Gemiusa wynika, że liczba polskich użytkowników Facebooka w 2016 wynosiła ponad 20 mln osób, z czego młodzi ludzie w wieku 1524 lata stanowili drugą w kolejności, najliczniejszą grupę. Dodatkowo tylko 20% użytkowników Facebooka to w Polsce mieszkańcy dużych miast. Facebook okazuje się być niezwykle popularny szczególnie w małych miejscowościach, co stwarza szansę wyjścia z projektem poza duże aglomeracje. Nie będziemy koncentrować się jedynie na Facebooku. Na całym świecie widać już silny trend „odpływania” młodszych użytkowników w stronę nowszych narzędzi ten trend można zauważyć także w Polsce. Jedną z najpopularniejszych takich aplikacji jest Snapchat – dzienna liczba „snapów” wysyłanych na świecie na początku 2016 roku wynosiła około 7 miliardów. Z danych Snapchata wynika, że liczba Polskich użytkowników wynosi obecnie około 3 milionów, z czego 82% to osoby do 24 roku życia. Aż połowa czyli ponad 1,5 miliona osób, jest w wieku 1318 lat. Jednocześnie grupa ta zwraca prawdopodobnie najmniejszą uwagę na poprawność komunikatów, stawiając przede wszystkim na ich skuteczność.

Aby dotrzeć do młodych użytkowników mediów społecznościowych wykorzystamy tzw. “influencerów” (nazwa nie ma jeszcze odpowiednika w języku polskim, chodzi o osoby wpływające na opinię i trendy za pomocą mediów społecznościowych takich jak Youtube, Snapchat, Facebook). Z badań wynika, że promocja treści i pomysłów przez takie osoby jest najskuteczniejszą formą oddziaływania na młodych ludzi. Najpopularniejsi z "influencerów" docierają swoimi postami do kilkuset tysięcy osób. Drugim sposobem na zaangażowanie młodzieży są nauczyciele dzięki współpracy z wybitnymi pedagogami, wykorzystującymi innowacyjne metody nauczania, włączymy uczniów, z którymi pracują oni bezpośrednio.

Drugą ważną grupą bezpośrednich odbiorców są osoby pracujące z młodzieżą: nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji edukacyjnych. Trzecią grupą odbiorców są wszystkie inne osoby korzystające z portali społecznościowych oraz wszyscy ci, których interesuje plastyczne kształtowanie komunikatów i zabawa ojczystym językiem.

Uczestnicy projektu Wejdź w konwencję

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.