Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 12.06.2018

Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki

Miejscowość:
Zielona Góra

Rozprawa pt. Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki dotyczy twórczości poetyckiej uprawianej na Ziemi Lubuskiej, która tematyzuje problem relacji literatury i geografii. Zaproponowane przeze mnie „czytanie miejsca” jest czytaniem drugiego stopnia i nie dąży do uchwycenia esencjalnego genius loci, ale pyta o różne formy uobecniania się miejsca w tekstach literackich (przyjmuję, że ujęć tych nie można sprowadzić do jednego mianownika „lubuskości”). Opiera się na założeniu, że jedną z cech tego uobecniania jest tekstualność.

 

Glównym celem analityczno-interpretacyjnym badarń było sprawdzenie, w jaki sposób poeci regionalni przedstawiają miejsca i przestrzenie w swoich tekstach oraz próba syntetycznego spojrzenia na zarysowaną mapę miejsc literackich. Pojęciem „poezja
lubuska” poslugiwalam się, pisząc o literaturze ściśle związanej z regionem Ziemi Lubuskiej.

Podstawą metodologiczną byly orientacje badawcze funkcjonujące w ramach zwrotu przestrzennego w badaniach literackich. Geopoetyka - traktowana jako możliwość ciągłego zbliżania do tekstów i sprawdzania ich potencjału geograficznego przy pomocy
case studies - stanowila nadrzędną perspektywę badawczą. Pomocą w odkrywaniu zapisanych miejsc było mapowanie, dzięki ktöremu powstawała poetycka mapa tego regionu.

Procedury interpretacyjne obejmowały teksty poetyckie piętnastu lubuskich pisarzy, których zestawiłam w trzy grupy operacyjne ze względu na uprawianą przez nich poetykę miejsca. Do pisarzy miejsc wspominanych i adaptowanych zaliczyłam: Bronislawa Wajs Papuszę, Irenę Dowgielewicz, Janusza J. Werstlera i Andrzeja K. Waskiewicza. Wśród poetów miejsc prywatnych znalezli się: Czeslaw Sobkowiak, Mieczyslaw J. Warszawski, Wojciech Śmigielski, Jolanta Pytel oraz Eugeniusz Kurzawa. Ostatnią grupę, twórców
miejsc złożonych i nie-miejsc, stworzyli: Marek Lobo Wojciechowski, Joanna Ziembinska-Kurek, Krzysztof Fedorowicz, Agnieszka Leśniewska, Malgorzata Stachowiak i Karol Graczyk.

 

Informacje

Data otwarcia przewodu:
24.03.2015

Zobacz także

27.05.2017

Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych

Rozprawa doktorska pt. Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych dotyczy twórczości, której głównym tematem są powojenne przesiedlenia i osadnictwo na Ziemi Lubuskiej - wynik postanowień konferencji jałtańskiej.

20.06.2018

Poezja lubuska wobec sacrum

Celem pracy jest przyjrzenie się problematyce sacrum w literaturze z perspektywy jej obecności w poezji lubuskiej. Przedmiotem badań są wymiary świętości, jakie odsłania twórczość autorów regionalnych oraz definicje sacrum wyłaniające się na gruncie literatury lokalnej.

01.12.2015

Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość

Celem pracy doktorskiej było stworzenie monografii Zbigniewa Bieńkowskiego - żyjącego w latach 1913-1994 polskiego poety, eseisty, krytyka literackiego i tłumacza.

27.09.2017

Obraz Paryża w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski

Głównym celem rozprawy jest odnalezienie i zebranie tekstów literackich, których tematem jest Paryż, oraz ich analiza. Ze względu na obszerność materiału wyczerpująca analiza tematu nie była możliwa, tak więc pewien wybór omawianych zagadnień był niezbędny. Zbadano tylko najważniejsze motywy i powieści. Pierwsza część rozprawy zawiera rozważania na temat historii Paryża i jego roli kulturowej. Znajomość historii miasta i relacji polsko-francuskich jest konieczna do zrozumienia sensu powieści, których akcja odbywa się w Paryżu. Ponadto zaprezentowano i omówiono stan badań: francuskie studia historyczne z XIX wieku, słowniki, encyklopedie, przewodniki, gazety i współczesne badania interdyscyplinarne dotyczące Paryża w ogóle (literatura, kultura, historia). Następnie ukazano krótki przegląd motywu Paryża w literaturze francuskiej. Zwraca się uwagę na najbardziej wyróżniające się tematy, typ tekstów i ich strukturę. Następnie omówiono motyw Paryża w dziejach literatury polskiej, od XVI wieku do początku wieku XX (proza, poezja, dramat). Główną częścią rozprawy jest opracowanie najważniejszych powieści, których akcja toczy się w XIX-wiecznym Paryżu. Opisano najpopularniejsze motywy (paryżanka, flânerie, samotna kobieta w Paryżu, artyści i sztuka, miasto-potwór, imigranci polscy, syndrom paryski itp.). Analizę tekstów przeprowadzono przy użyciu konwencjonalnych narzędzi interpretacyjnych oraz najnowszych dyscyplin i metod badawczych związanych z badaniami urbanistycznymi, takimi jak: filozofia miasta, geografia kulturowa, antropologia miasta, geokrytyzm, geopoetyka. Obraz Paryża w opowiadaniach i powieściach historycznych został omówiony osobno. Niniejsza rozprawa zawiera suplement w postaci tabeli przedstawiającej powieści o Paryżu odnalezione podczas badań. Zostały podzielone na grupy i krótko scharakteryzowane.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.