Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 20.02.2016

Edycja listów zebranych Antoniego Langego

Dziedzina:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Miejscowość:
Warszawa
Promotorzy:

Edycja zawiera 146 odnalezionych do dziś listów Antoniego Langego, objętych datami 1886-1928. Wśród adresatów występują nazwiska najwybitniejszych ludzi świata literatury i nauki - są między nimi (przykładowo) Jan Kasprowicz, Władysław Stanisław Reymont, Henryk Struve, Franciszek Rawita-Gawroński, Lucjan Rydel, Stefan Żeromski, Wilhelm Feldman, Adam Wiślicki, Zofia Trzeszczkowska.

Teksty opatrzone są przypisami typu encyklopedycznego (obejmującymi objaśnienia realiów, osób, faktów z zakresu biografii poety), a także językowymi. Praca zawiera komentarz tekstologiczny - opisy autografów, dokumentację bibliograficzną, dane dotyczące proweniencji. Edycja poprzedzona jest wstępem, przedstawiającym w głównych zarysach biogram poety oraz ukazującym Langego w świetle listów: jako tłumacza, edytora oraz redaktora "Przeglądu Tygodniowego" i Astrei". Materiał pomocniczy stanowią noty biograficzne adresatów listów, które są dołączone jako odrębny słownik nazwisk; zawierają one charakterystykę kontaktów łączących adresata z Langem. Układ całości jest chronologiczny; ogląd całego zespołu w grupach według adresatów ułatwia odrębne zestawienie. Całość zamyka indeks nazwisk.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
21.06.2011
Termin zakończenia pracy:
23.04.2013

Zobacz także

25.10.2016

Arystokratka i biedermeier. Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815-1869), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Książka jest pierwszą monografią wileńskiej pisarki 1. połowy XIX wieku, Gabrieli Puzyniny –  autorki kojarzonej zazwyczaj z pamiętnikami "W Wilnie i w dworach litewskich". Praca przedstawia zarówno życie Puzyniny na tle przemian społeczno-kulturowych ówczesnej Litwy, jak również przynosi omówienie jej zaskakująco licznych utworów, reprezentujących przy tym rozmaite gatunki i style literackie. Ponadto ewolucja twórczości „Litwinki” rozpatrywana jest tu jako część dziewiętnastowiecznych narracji emancypacyjnych, w których rezultacie wileńska arystokratka, a zarazem reprezentantka nowo rodzącej się inteligencji polskiej, staje się też zawodową literatką. Książkę uzupełnia obszerny aneks zawierający wybrane poezje, listy i niepublikowany dotąd obrazek dramatyczny literatki.

20.02.2016

Intymne tematy wyobraźni w dramatach Juliusza Słowackiego

Rozprawa poświęcona jest twórczości Juliusza Słowackiego. Przedmiotem badania są w szczególności dramaty romantycznego poety, począwszy od pierwszego - "Mindowe", poprzez znane i popularne - "Kordian", "Balladyna" aż do jednego z ostatnich - "Zawiszy Czarnego".

01.12.2015

Wacław Potocki "Wirginia". Edycja i komentarz

Celem pracy było opracowanie edycji krytycznej jednego z najwcześniejszych utworów Wacława Potockiego pod tytułem "Wirginia". Rozprawa doktorska składa się z dwóch części.

20.02.2016

Strategie stylistyczne w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza

Praca jest próbą rekonstrukcji stylu "Dziennika" Witolda Gombrowicza. Styl rozumiany jest tutaj jako zjawisko z pogranicza formy i treści, jako tryb przekładania się sposobu rozumienia i doświadczania świata przez pisarza na język. Autorka wyróżnia w "Dzienniku" cztery strategie tak rozumianego stylu: śmiech i niepowaga, fikcja (a właściwie auto-fikcja), prowokacja oraz dialog. Cztery części pracy zawierają pogłębione analizy każdej z tych strategii w oparciu o interpretacje wybranych fragmentów "Dziennika".

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.