Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 20.02.2016

Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Niszczące doświadczenie Auschwitz w twórczości Imre Kertésza

Dziedzina:
Krytyka i interpretacja literacka
Miejscowość:
Warszawa
Promotorzy:

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest interpretacja bezkompromisowej refleksji o Auschwitz zawartej w powieściowej, eseistycznej i dziennikowej twórczości węgierskiego noblisty, Imre Kertésza.

Jądrem tej refleksji jest postulat rekonstrukcji w nowych językach i nowych pojęciach odwiecznych humanistycznych wartości - nieodwołalnie zaburzonych przez zbrodnicze Wydarzenie Zagłady. Powieściowe, eseistyczne i diarystyczne pisarstwo węgierskiego pisarza koncentruje się wokół wieloaspektowego i wielowymiarowego zagadnienia poobozowej egzystencjalnej negatywności, przejawiającej się w różnych stanach i sytuacjach przeżywanych przez wykreowane postaci byłych więźniów obozów. Kertész konfrontuje bohaterów swoich obozowych powieści"z mrocznym widmem pamięci o granicznym doświadczeniu Auschwitz, wskazując istnienie odruchowego przeciwinstynktu" [ellenösztön], wyrażającego się w dramatycznych próbach samowykluczania się z życia, na skutek zupełnego z(a)burzenia sensu istnienia oraz w skrajnie radykalnych samobójczych gestach zaprzeczenia samemu sobie.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
01.12.2009
Termin zakończenia pracy:
26.02.2013

Zobacz także

05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

02.07.2018

Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku

Praca poświęcona jest problematyce kryzysu tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku. Chodzi o usytuowanie rodzimej sztuki słowa i obrazu w zupełnie nowym kontekście: przełomu antywzrokocentrycznego, zaproponowanego przez amerykańskiego badacza Martina Jaya sposobu rozumienia zmian paradygmatu kultury europejskiej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia.

01.12.2015

Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość

Celem pracy doktorskiej było stworzenie monografii Zbigniewa Bieńkowskiego - żyjącego w latach 1913-1994 polskiego poety, eseisty, krytyka literackiego i tłumacza.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.