Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale transmisji meczów piłki nożnej)

Autor: dr hab. Beata Grochala

Praca obejmuje swoim zasięgiem szereg dyscyplin, takich jak medioznawstwo, socjologia sportu, antropologia, ale przede wszystkim dotyczy zagadnień z dziedziny genologii lingwistycznej. Przedmiotem rozważań stał się gatunek. Centrum badań stanowi transmisja telewizyjna uzupełniona uwagami związanymi z transmisją radiową i internetową. Metodologia badań to przede wszystkim metodologia genologii lingwistycznej w ujęciu Marii Wojtak oraz pragmalingwistyka i stylistyka tekstu. Na podstawie ponad 100 transmisji autorka podjęła próbę zbudowania wzorca gatunkowego telewizyjnej transmisji sportowej, którą uważa za twór wielogatunkowy, nie zawsze jednorodny, hybrydowy. Uznaje, że badany gatunek nie ma jednolitego, ściśle określonego wzorca kanonicznego, lecz jest raczej kolekcją gatunków.

Szczegóły pracy:

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Data otwarcia przewodu: 15.03.2016
Termin zakończenia pracy: 21.10.2016
Słowa kluczowe: gatunki medialne, genologia lingwistyczna, piłka nożna, telewizyjna transmisja sportowa,
Data dodania pracy: 5 listopada 2016; 09:42
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto