Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa habilitacyjna

Data dodania: 05.11.2016

Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale transmisji meczów piłki nożnej)

Dziedzina:
Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Instytucja:

Praca obejmuje swoim zasięgiem szereg dyscyplin, takich jak medioznawstwo, socjologia sportu, antropologia, ale przede wszystkim dotyczy zagadnień z dziedziny genologii lingwistycznej. Przedmiotem rozważań stał się gatunek. Centrum badań stanowi transmisja telewizyjna uzupełniona uwagami związanymi z transmisją radiową i internetową. Metodologia badań to przede wszystkim metodologia genologii lingwistycznej w ujęciu Marii Wojtak oraz pragmalingwistyka i stylistyka tekstu. Na podstawie ponad 100 transmisji autorka podjęła próbę zbudowania wzorca gatunkowego telewizyjnej transmisji sportowej, którą uważa za twór wielogatunkowy, nie zawsze jednorodny, hybrydowy. Uznaje, że badany gatunek nie ma jednolitego, ściśle określonego wzorca kanonicznego, lecz jest raczej kolekcją gatunków.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
15.03.2016
Termin zakończenia pracy:
21.10.2016

Zobacz także

28.05.2017

Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

[...] Celem dysertacji jest analiza genologiczna wywiadów Teresy Torańskiej opublikowanych w wydawnictwach zwartych w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem technik/strategii interakcyjnych dziennikarki. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny. Łączenie perspektywy literaturoznawczej i medioznawczej pozwala na uwzględnienie w rozprawie odpowiedzi na pytania, które należy postawić wobec tekstów Teresy Torańskiej, a na które nie ma odpowiedzi w obrębie jednej dyscypliny. Są one wyrażone poprzez cele szczegółowe, podporządkowane realizacji celu głównego. Pierwszym z nich jest charakterystyka wywiadów w odniesieniu do wzorca gatunkowego i opis modyfikacji gatunkowych dokonywanych przez autorkę. Kolejne to podjęcie próby ukazania specyfiki wywiadów ze względu na postawę autorki wobec rozmówców oraz przedstawienie typologii pytań zastosowanych w wywiadach. [...] Uwzględnienie wszystkich tekstów, które ukazały się jako pozycje książkowe, nadaje dysertacji charakter monograficzny. [...] W analizie odwołuję się do ustaleń Marii Wojtak zaprezentowanych w publikacji "Gatunki prasowe" (Lublin 2004), znaczących dla rozwoju genologii medialnej. Badaczka opracowała funkcjonujące ponad dyscyplinami instrumentarium pojęć i technik umożliwiających charakterystykę gatunków o różnym stopniu strukturalnej, pragmatycznej i stylistycznej komplikacji. [...] Z analizy dzieła Teresy Toruńskiej, odciskającego piętno na kształcie współczesnego dziennikarstwa w dobie pozorowania wartości w mediach, wyłania się nowy obraz wywiadu dziennikarskiego. Twórczość ta okazała się znakomitym materiałem, by pokazać, że gatunek wymyka się taksonomicznym zaszeregowaniom, a zacieranie się linii demarkacyjnych między gatunkami i intencjonalne zestrojenie treści z formą wzmacnia wymowę dzieła. Dziennikarka nie dokonała demontażu gatunku, ale z wywiadu uczyniła gatunek otwarty i pojemny, o silnym potencjale altemacyjnym.

03.04.2017

Sonet w polskiej poezji po 1956 roku

Praca biorąca udział w 1. edycji konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr (w załączniku) otrzymała wyróżnienie i nagrodę publiczności.

13.12.2017

Szkoła reportażu „Gazety Wyborczej”

Celem rozprawy doktorskiej będzie próba opisania szkoły reportażu „Gazety Wyborczej”. Przesłanką do podjęcia tego tematu badawczego jest fakt, że „Gazeta Wyborcza” w dużej mierze przyczyniła się do popularności tego gatunku z pogranicza literatury i dziennikarstwa na gruncie polskim i miała ogromny wpływ na jego współczesną formę. Z uwagi na fakt, iż nadrzędnym celem współczesnego reportażu literackiego jest wzbudzenie w czytelniku konkretnych odczuć, zwrócenie jego uwagi na dany problem, nakłonienie go do określonych zachowań i postaw, kluczem i metodologią badania wybranych tekstów będzie perspektywa afektywna i emocjonalna. Podczas interpretacji literatury podmiotu, zostanie ukazany jej emocjonalny charakter oraz wskazana rola afektu i emocji w sposobach reprezentacji doświadczenia. Przybliżone zostaną nie tylko sposoby uchwycenia stanów afektywnych i emocjonalnych zarówno bohaterów reportaży oraz samych autorów, ale również scharakteryzowana złożoność narracyjna, którą posługują się reporterzy, mająca na celu potęgowanie emocji i afektów czytelnika w trakcie lektury. Ponadto praca ma na celu wykazanie, że drugim nadrzędnym ogniwem, wokół którego oscylują reportaże twórców „Gazety Wyborczej” jest ich polityczny i zaangażowany charakter, co kłóci się z założeniami klasycznego gatunku, którego celem było obiektywne i rzetelne sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia. 

20.06.2018

Poezja lubuska wobec sacrum

Celem pracy jest przyjrzenie się problematyce sacrum w literaturze z perspektywy jej obecności w poezji lubuskiej. Przedmiotem badań są wymiary świętości, jakie odsłania twórczość autorów regionalnych oraz definicje sacrum wyłaniające się na gruncie literatury lokalnej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.