Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna)

UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2016 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury. Adres logowania: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

Dyżury komisji rekrutacyjnej: 14. 09. 2016, godz. 14-16; 22.09. 2016, godz. 14.00-16, Kielce ul. Świętokrzyska 15, budynek G, p. 421C

Wymagania:

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
    Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich po kierunkach humanistycznych.

Kierownik studiów: dr hab. prof. UJK Anna Kurska

Wysokość czesnego

    950 zł za semestr

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Typ oferty: studia podyplomowe

Tryb: zaoczne

Długość trwania kursu: 2 semestry

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2016

Słowa kluczowe: humanistyka, teatr, media cyfrowe, film, nowe media,
Data dodania oferty edukacyjnej: 5 września 2016; 22:28
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto