Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Akademia im. Jana Długosza

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Biblioteką Miejską im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych dokształcaniem się lub zdobyciem nowej specjalności do studiowania w ramach studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Oferta skierowana jest do osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe lub pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, dokumentacyjnych, archiwach, księgarniach, placówkach szkolnych i oświatowych, gabinetach terapii zajęciowej, placówkach pracy socjalnej itp.

Studia trwają 3 semestry, odpłatność w ramach semestru wynosi 1600 zł.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z wielu dziedzin wchodzących w zakres odbywanych studiów. Duża część zajęć ma charakter praktyczny, doskonale przygotowujący do pracy zawodowej w szeroko pojętym zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Naszą prawdziwą reklamą są absolwenci poprzedniego cyklu studiów, którzy potwierdzili swoje kompetencje zawodowe lub zdobyli nowe miejsce pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej prosimy kierować na numer telefonu 34 361-14-25 lub 34 361-39-21.

Dodatkowe informacje na stronie www: http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/h67,oBibliotekoznawstwo-i-informacja-naukowa.

Wysokość czesnego

    1600 zł za semestr

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: Akademia im. Jana Długosza

Typ oferty: studia podyplomowe

Tryb: zaoczne

Długość trwania kursu: 3 semestry

Słowa kluczowe: informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Data dodania oferty edukacyjnej: 7 września 2017; 14:02
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto