Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Data dodania: 03.06.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.07.2017

Filologia polska - studia I stopnia

Miejscowość:
Olsztyn
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
studia licencjackie

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego licencjata. Wybór i realizacja specjalności skutkuje odpowiednim wpisem w dyplomie absolwenta (oraz wykazem przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu). Ci, którzy nie zdecydowali się na jedną z trzech specjalności, mogą podjąć zajęcia w ramach opcji specjalnościowych (wykaz przedmiotów wraz z ocenami w suplemencie do dyplomu, bez wpisu w dyplomie).

Specjalność wiedza o kulturze umożliwia zdobycie kompetencji kulturowych. Daje wiedzę potrzebną do  tego, by dostrzegać złożoność kultury, rozumieć poszczególne jej gałęzie oraz trafnie wskazywać na źródła przemian. Wśród przedmiotów znajdują się m.in.: Wstęp do kulturoznawstwa, Filozofia kultury, Wiedza o filmie, Wiedza o muzyce, Wiedza o teatrze, Wiedza o sztukach plastycznych, Zagadnienia kultury regionalnej.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz do nauczania wiedzy o kulturze ma innych etapach edukacyjnych.

Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Szczegółowych informacji na temat specjalności nauczycielskiej udziela Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie i życiorys (na formularzu);
  2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną;
  3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisje rekrutacyjną;
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
  5. 5 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z podaniem na odwrocie imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL;
  6. Kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2;
  7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.

___________________________________________________________________________________________

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształci polonistów od ponad czterdziestu lat. Aktualnie na kierunku filologia polska proponuje 6 modułów specjalizacyjnych, w ramach których student zdobywa potrzebną wiedzę oraz cenne umiejętności, takie jak analiza i interpretacja różnego rodzaju tekstów czy sprawność komunikacyjna w mowie i piśmie. Rozwija umiejętność krytycznego myślenia, dbałość o piękno języka i komunikowanie etyczne.

 Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, takich jak: 

- Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

- Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum

- Interdyscyplinarne Koło Naukowe InterGender

- Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”

- Studenckie Naukowe Koło Badań Popkultury

Studenci UWM korzystają również z programów: Most i Erasmus, w ramach których mają możliwość poznać inne polskie uczelnie (Most) lub uczelnie zagraniczne. Najczęściej wybierają studia na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie w Bari (Włochy) oraz Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy).

Ci, którzy lubią poznawać nowe kraje, uczyć się w praktyce dialogu kulturowego, a przy tym lubią pomagać innym, zostają wolontariuszami organizacji studenckiej AIESEC, z którą UWM współpracuje.

 

Informacje

Wysokość czesnego:
bez opłat
Długość trwania kursu:
6 semestrów
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.