Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Data dodania: 14.05.2019

Filologia polska - studia magisterskie

Miejscowość:
Szczecin
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
studia magisterskie
Data ogłoszenia:
15.05.2019

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia II stopnia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego magistra.

Studia na kierunku filologia polska, studia II stopnia adresowane są do studentów zainteresowanych problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, mediów i edytorstwa.

Studenci nauczą się m.in.:

 • prowadzić specjalistyczne badania z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa,  
 • dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tekstów kultury oraz różnego rodzaju tekstów użytkowych,
 • tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne,
 • przygotowywać książki do druku,
 • świadczyć usługi redakcyjne,
 • być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów, 
 • uprawiać publicystykę kulturalną,
 • krzewić wartości literatury i języka ojczystego.

Dobrze uformowani poloniści niejako mimochodem czynią swoją misję, z powodzeniem odnajdując się w bardzo różnych miejscach pracy: w oświacie, w mediach, w wydawnictwach, w instytucjach samorządu lokalnego, w usługach promocyjnych, w działalności translatorskiej, w szeroko pojętej kulturze.

Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę - w zależności od wybranej specjalności -  jako:

 • językoznawcy lub literaturoznawcy, którzy dalej podążają ścieżką akademicką (przyszli naukowcy),
 • nauczyciele języka polskiego,
 • edytorzy i redaktorzy,
 • dziennikarze,
 • tłumacze literatury.

Na kierunku proponowane są specjalności:

 • polonistyka dla mediów,
 • językoznawcza,
 • literaturoznawcza,
 • edytorstwo współczesne,
 • komparatystyka,
 • nauczycielska.

(Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie).


Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś,

gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.

Informacje

Wysokość czesnego:
brak opłat
Długość trwania kursu:
4 semestry
Słowa kluczowe:

Zobacz także

09.07.2019

Filologia polska - studia licencjackie

Po ukończeniu studiów łączących filologię polską z logopedią I stopnia absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedy. Dają one prawo prowadzenia diagnozy i terapii. Wybierając filologię polskę z komunikacją medialną można pracować  m.in. w mediach, urzędach, firmach jako specjalista PR-u, komunikacji społecznej, rzecznik prasowy, redaktor, a filologię polską ze specjalnością redakcyjno-wydawniczą - m.in. w wydawnictwach, mediach jako redaktor,  korektor, edytor.

29.05.2017

Filologia polska - studia I stopnia

Kierunek filologia polska w PWSZ w Tarnowie prowadzony jest od początku istnienia uczelni, tj. od 1998 roku. Od roku akad. 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie wprowadza do oferty studiów na kierunku Filologia polska nowe specjalności. Oprócz cieszącej się popularnością specjalności nauczycielskiej proponujemy specjalności: twórcze pisarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia); retoryka - sztuka skutecznej komunikacji społecznej (studia pierwszego i drugiego stopnia); komunikowanie medialne - słowo, tekst i obraz (studia pierwszego stopnia) i komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (studia drugiego stopnia). Kształcenie na kierunku filologia polska w PWSZ w Tarnowie ma charakter praktyczny i odbywa się na podstawie autorskich programów.  Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszych specjalnościach: http://pwsztar.edu.pl/filologia-polska-nowa-oferta-ksztalcenia/?param=FP Więcej informacji pod linkiem: http://pwsztar.edu.pl/nowe-specjalnosci-kierunki-pwsz/?param=UCZELNIA

29.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Kierunek filologia polska w PWSZ w Tarnowie prowadzony jest od początku istnienia uczelni, tj. od 1998 roku. Od roku akad. 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie wprowadza do oferty studiów na kierunku Filologia polska nowe specjalności. Oprócz cieszącej się popularnością specjalności nauczycielskiej proponujemy specjalności: twórcze pisarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia); retoryka - sztuka skutecznej komunikacji społecznej (studia pierwszego i drugiego stopnia); komunikowanie medialne - słowo, tekst i obraz (studia pierwszego stopnia) i komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (studia drugiego stopnia). Kształcenie na kierunku filologia polska w PWSZ w Tarnowie ma charakter praktyczny i odbywa się na podstawie autorskich programów.  Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszych specjalnościach: http://pwsztar.edu.pl/filologia-polska-nowa-oferta-ksztalcenia/?param=FP Więcej informacji pod linkiem: http://pwsztar.edu.pl/nowe-specjalnosci-kierunki-pwsz/?param=UCZELNIA

30.07.2017

Filologia polska - studia licencjackie

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego licencjata. W trakcie studiów uruchamiane są  specjalności:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.