Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Data dodania: 27.04.2018

„Humanistyka cyfrowa". Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Miejscowość:
Warszawa
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
studia doktoranckie

Czteroletnie (ośmiosemestralne) studia doktoranckie o profilu ogólnoakademickim, i charakterze międzyobszarowym: w obszarze nauk humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo) i  obszarze nauk ścisłych (dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina informatyka).

Ogłoszenie o rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

● wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku humanistycznym lub informatycznym;

● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimalny poziom B2 poświadczony odpowiednim dokumentem).

Rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona od V do X 2018 roku.

Pierwszy etap rekrutacji do końca sierpnia 2018 roku: analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów: CV, listu motywacyjnego, wyników w nauce i wniosku o przyjęcie na studia.

Drugi etap rekrutacji – w pierwszej połowie września: prezentacja przed komisją rekrutacyjną pomysłu projektu badawczego z zakresu humanistyki cyfrowej oraz odpowiedź na pytania Komisji. Dokładny termin zostanie podany w osobnym ogłoszeniu. 

Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 136, w dni robocze w godz. 09.00-16.00). Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji drugiego stopnia powinno zostać poświadczone notarialnie).

Uchwała Rady Naukowej, Warunki i tryb rekrutacji, Program studiów oraz Efekty kształcenia znajdują się w załącznikach.


Recruiting announcement for new, interdisciplinary PhD studies for academic year 2018/2019

The Scientific Council of Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences, 24th of May 2018 set up new PhD study:

“Digital Humanities” PhD study of Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences and Polish-Japanese Academy of Information Technology .

Recruiting demands:

Graduate of humanistic or computer sciences

Good knowledge of English language both written and spoken (at least B2 level, documented)

Recruitment for study will be held from May to September 2018.

First stage of recruitment will be held until the end of August 2018: scrutinizing of documents delivered: CV, covering letter, learning results and study application.

Second stage of application - first half of September, including presentation on research project concerning problems of digital humanities and answering scrutiny commission questions .

Exact date will be given in separate announcement.

Required documents could be left at the Institute for Literary Research legal address: Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, 136 room between hours 9.00-16.00.

Scientific Council resolution, conditions and recruitment mode, studies programme and effects of education can be found in attachments.

Informacje

Wysokość czesnego:
bez opłat
Długość trwania kursu:
4 lata
Słowa kluczowe:

Zobacz także

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Kurs "Polszczyzna w pigułce – na uczelni i wśród przyjaciół"

Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

05.09.2016

Kurs "Język polski i kultura polska"

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Pożądany poziom znajomości języka: podstawowe zwroty i wyrażenia. Plan kursu przewiduje 30 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), 30 godzin profilowanych zgodnie ze studiowanym przez słuchaczy kierunkiem oraz 15 godzin wykładu z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo- -dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

19.07.2018

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.