Polish Studies Bulletin

Article / interview

01.05.2020

DARIAH Working Group on Research Data Management

In April 2020, the work of the new DARIAH working group officially began: DARIAH Working Group on Research Data Management. Its members focus on issues related to broadly understood data management in the humanities and social sciences (SSH).

A new Working Group in DARIAH on Research Data Management, chaired by our Open Science Officer Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH Coordination Office) and Marta Błaszczyńska (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences), the Working Group aims to tackle such challenges and will support DARIAH to fulfill its mission of facilitating access to data, and supporting the work of our communities with best practices and methods in this relatively new area of academic life. 

See also

01.03.2020

Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities: Recommendations of the ALLEA Working Group

Developed through an open consultation process by ALLEA's working group on E-Humanities, this report provides a series of recommendations, built around the data lifecycle, for how Humanities researchers can make their research outputs FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable.

10.06.2019

IBL PAN, OPERAS, TRIPLE

The European Commission will finance the project TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) under the Horizon 2020 framework with approx. 5,6 million Euros for a duration of 42 months. TRIPLE will be a dedicated service of the OPERAS research infrastructure and will become a strong service in the EOSC marketplace. TRIPLE will help social sciences and humanities (SSH) research in Europe to gain visibility, to be more efficient and effective, to improve its reuse within the SSH and beyond, and to dramatically increase its societal impact. Work is expected to start this fall.

03.08.2018

Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” - KorBa

Przygotowany i zrealizowany przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN projekt „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” miał swoją uroczystą premierę 18 czerwca 2018 r. Najważniejszym rezultatem projektu jest udostępniony w Internecie Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), w skrócie nazywany Korpusem Barokowym. Od tej ostatniej nazwy urobiony został akronim KorBa. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2013-2018. Z panem profesorem Włodzimierzem Gruszczyńskim, kierownikiem projektu, oraz panią doktor Renatą Bronikowską, koordynatorką projektu, rozmawiamy o „wczytywaczu”, „tagerach”, i „transkryberach” – a także innych narzędziach humanistyki cyfrowej.

25.05.2020

TRIPLE User Research Survey - zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat praktyk badawczych związanych z użyciem technologii cyfrowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań użytkowników prowadzonych w ramach europejskiego projektu H2020 TRIPLE (https://www.gotriple.eu/). Ankieta skierowana jest w szczególności do europejskich badaczy i pracowników naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HS) na wszystkich etapach kariery zawodowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.