Polish Studies Bulletin

Article / interview

17.02.2020

Kilka słów o... projekcie „Polonistyka otwarta”

Projekt „Polonistyka otwarta”, realizowany przy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest już na półmetku. Jego głównym założeniem było promowanie polskiej kultury wśród obcokrajowców, ale realizowane w jego ramach webinaria zyskały znacznie szersze grono odbiorców i sympatyków. Zapraszamy Państwa do lektury krótkiego wywiadu z kierującą projektem dr Agnieszką Jasińską i do udziału w webinariach przez cały bieżący rok akademicki.

Co oznacza nazwa: „Polonistyka otwarta”?

"Polonistyka otwarta" to nazwa projektu, który ma na celu promowanie języka polskiego i polskiej kultury w taki sposób, żeby móc dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Chcemy, żeby nasi słuchacze czuli się z jednej strony zaproszeni do udziału w projekcie, a z drugiej sygnalizujemy naszą otwartość na ich potrzeby.

Dlaczego wybrali Państwo formę webinariów?

Forma webinariów umożliwia dotarcie do jak najszerszej publiczności na całym świecie. Wiemy, że w każdym zakątku globu można uczyć się języka polskiego: w szkołach polonijnych, na slawistykach uniwersyteckich, na lektoratach uczelnianych, a także w szkołach językowych na komercyjnych kursach. Od lat promujemy też zdalne nauczanie na naszej uczelni, w formie webinariów prowadzimy częściowo zajęcia na studiach niestacjonarnych dla studentów polskich. Prowadzimy w ten sposób wykłady z literatury, językoznawstwa, metodyki. Uznaliśmy więc, że promocja języka polskiego i polskiej kultury on line jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań.

Czym się Państwo kierowali w wyborze tematów webinariów?

Tematy webinariów wybrały się poniekąd same. W Instytucie Filologii Polskiej pracują specjaliści od literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, więc nie było problemu z ułożeniem programu. Specjalnym gościem naszego programu jest Pan Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, który przygotował wykład z historii Polski. Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie, to specjaliści w swojej dziedzinie, a jednocześnie osoby otwarte na nowości, gotowe modyfikować swoje metody pracy tak, żeby popularyzować wiedzę o dyscyplinie, którą uprawiają.

Jaki jest odzew ze strony uczniów i studentów na prowadzone webinaria?

Odzew jest znakomity: już w pierwszym webinarium wzięło udział ponad 50 osób z 15 krajów świata z pięciu kontynentów. Każde kolejne webinarium to nowi słuchacze. Niektórzy bardzo ofiarnie biorą udział w wykładach live: uczestnicy spoza Europy zarywają noc, żeby móc posłuchać wykładu. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wykładach na żywo, mamy dobrą wiadomość: są one nagrywane i sukcesywnie udostępniane na naszym kanale na YouTube, można więc odtwarzać je później. Co więcej, te na YouTube opatrzyliśmy je napisami angielskimi, dzięki czemu webinaria mogą być oglądane przez osoby, które nie znają języka polskiego. Pierwszy wykład O europejskich korzeniach słownictwa i gramatyki polskiej miał już ponad 400 wyświetleń.

Czy po zakończeniu projektu, który jest już na półmetku, będzie on w jakiś sposób kontynuowany?

Już teraz wiemy, że jest zainteresowanie kontynuacją projektu. Mamy nadzieję, że uda się nam przeprowadzić drugą turę. Cały czas monitorujemy zainteresowanie wykładami, prowadzimy statystyki i badania ankietowe dotyczące potrzeb osób uczestniczących w projekcie. Ciekawostką jest publiczność: pierwotnie myśleliśmy, że w projekcie będą brać udział osoby uczące się polskiego (studenci polonistyk, slawistyk i uczestnicy kursów językowych), tymczasem okazuje się, że oprócz nich sporą grupę stanowią nauczyciele języka polskiego z całego świata. Udział w webinariach traktują jako możliwość odświeżenia wiedzy ze studiów, lub podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy o Polsce.

 


Webinar II: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, Nie od razu Kraków zbudowano..., czyli z dziejów państwa i narodu widziane spod Wawelu.

 

See also

27.04.2019

Pasja do promowania nauki. Rozmowa z Doktorem Wojciechem Włoskowiczem

Czy popularyzacja i upowszechnianie nauki wiążą się ze sobą? Czy popularyzowanie nauk humanistycznych jest przyjemne? Co zrobić, by było skuteczne? Zapraszamy do rozmowy z Panem Doktorem Wojciechem Włoskowiczem, przedstawicielem dziedziny „nauki humanistyczne” w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.

17.04.2020

Dlaczego mimo wszystko warto pamiętać o piknikach?

Już od kilku lat miesiące przedwakacyjne, maj i czerwiec, obfitują w organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych, czyli tak zwanych pikników. Wiele instytucji o różnym profilu działalności stara się dzięki nim zaprezentować w atrakcyjny sposób swoją ofertę − frekwencja również gwarantuje sukces. Instytucje nauki nie mają w tym względzie łatwego zadania, ale sama nauka ma ogromny potencjał, ukryty w ludziach, badaniach, osiągnięciach i archiwach. Te wszystkie czynniki dzięki pomysłowości i celowości działania sprawiły, że w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie narodził się pomysł zorganizowania pikniku archiwalnego, imprezy zwracającej uwagę na fakt posiadania i doceniania dokumentacji historyczno-naukowej, jak i szerokiej edukacji w tym zakresie.

01.03.2020

Teoria toponomastyki z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Gala Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu (wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce), stała się okazją do wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną. Wśród lauretów Nagrody Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazł się dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

15.04.2020

Kilka pytań o ... "Wolne Lektury"

O internetowej bibliotece "Wolne Lektury" w czasie społecznej izolacji, wzroście zainteresowania jej zasobami, sposobie jej funkcjonowania i o akcji "Układ z książką" rozmawialiśmy z Pauliną Choromańską, wiceprezeską Fundacji Nowoczesna Polska, odpowiedzialną za projekt Wolnych Lektur.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.