Polish Studies Bulletin
New releases per page::
Sort by::
04.06.2019 Literature studies

Kobieca proza science fiction w Polsce — teoria trzech kręgów

Author/Editor: Maria Głowacka

Książka otrzymała Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 w kategorii nauk humanistyczno – społecznych.

24.05.2019 Literature studies

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

23.05.2019 Linguistics

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

23.05.2019 Literature studies

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce, red. Leonarda Mariak

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce zamyka cykl monografii (Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze [2017],Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze [2016], Współczesnyi dawny obraz kobiety w języku, literaturze i kulturze [2015]) poświęconych zagadnieniomroli, funkcji i statusowi kobiet, mężczyzn, dzieci w życiu społecznymdawniej i współcześnie, przedstawionych w rozmaitych tekstach i wytworach

23.05.2019 Literature History

Romantyzm i polityka, red. Danuta Dąbrowska, Marta Zofia Bukała, Dominika Gruntkowska

Zestawione ze sobą pojęcia romantyzm i polityka przywołują kilka przynajmniej ciągów problemowych wartych badawczej refleksji.

23.05.2019 Media studies

"Ster" pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit Lwów 1895–1897, oprac. Agata Zawiszewska

Monografia czasopisma "Ster"

23.05.2019 Linguistics

"Filologia Polska" 2018

Miło nam gościć na łamach „Filologii Polskiej” tak liczne grono autorów, reprezentujących wiele ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Witamy przedstawicieli Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ołesia Honczara w Dnieprze na Ukrainie, Uniwersytetu Technicznego w Kijowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy za zaufanie, pozostając w nadziei, że nie zawiedziemy. (...) [red. R. Sztyber, wyimek ze Słowa wstępnego do tomu]

17.05.2019 Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

14.05.2019 Linguistics

Język poezji Leopolda Staffa

Author/Editor: Mirosława Alicja Białoskórska

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

10.05.2019 Journalism

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.