Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 18.07.2019
Literature studies

ANNA MOSZYŃSKA LISTY Z PIRNY 1850

Author/Editor:
ISBN:
978-83-66076-09-9

Druga z serii edycji „Archiwum Kobiet”. Listy i dzienniki Anny Moszyńskiej to unikatowe świadectwo trzydziestoletniej kobiety, która spędziła sześć miesięcy 1850 roku w zakładzie dla chorych umysłowo w Pirnie.

Publikacja ta stanowi równoważny appendix do literackiego szaleństwa romantycznego i podważa tradycyjne ujęcie obłąkania jako wartościowej formy dochodzenia do (samo)wiedzy. Pisma Moszyńskiej ukazują w pełni tragizm izolacji i jednocześnie (w świetle listów męża autorki, Piotra Moszyńskiego, które uzupełniają edycję) oddziaływanie choroby na losy rodziny. Polifoniczna tożsamość autorki – przedstawiającej się jako matka, żona, kobieta, hermafrodyta – pokrywa się z wieloma dyskursami na temat jej sytuacji, dlatego dokumenty osobiste Moszyńskiej uzupełnione zostały m.in zachowaną dokumentacją medyczną dotyczącą jej leczenia.

 

Szalona Marusia? Matka Polka wariatka? Polska madame Schreber? W 1850 r. Anna Moszyńska spędziła sześć miesięcy w zakładzie dla obłąkanych w Pirnie. Edycja prezentuje unikatowe materiały ze zbiorów Biblioteka Narodowa – korespondencję z rodziną z pierwszego okresu choroby i dzienniki osobiste autorki.

List of contents

Kalendarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nota edytorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anna Moszyńska, Listy z Pirny (1850) . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Słownik biograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Indeks osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Indeks nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Anna Moszyńska, Dzienniki
Dziennik I (18 lutego – 28 września 1850)
Dziennik II (5–13 marca 1850)
Piotr Moszyński, Listy do Anny Moszyńskiej

Information

Year of publication:
2018
Pages:
301
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.