Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.06.2020
Literature studies

CEYNOWA (PRZE)PISANY

W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin inicjatora ruchu tożsamości kaszubskiej Floriana Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także i dzisiaj poświęcić mu namysł i badania naukowe. Stąd też wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. 

Wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. Z jednej strony patrząc, autor ten doczekał się całkiem sporej ilości interpretacji i omówień, co najpełniej dokumentuje wydana przez Instytut Kaszubski w 2012 roku książka Życie i działalność Floriana Ceynowy (1817–1881) pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego. Z drugiej jednak strony ów kaszubski intelektualista stale umieszczany jest w nowych kontekstach społeczno-politycznych, które czynią jego działalność i dziedzictwo w sytuacji bardzo trudnej do oceny. Dla jednych więc jest bohaterem, dla innych zdrajcą, dla części uosabia marzenia o etniczności, dla drugich naiwność polityczną, część tworzy o nim heroiczno-idealizacyjne mity, część negatywną i czarną legendę… 

(Fragment Wstępu)

List of contents

Wstęp…………………………………………………………………………………………..3

 

Etnografia

 

Józef Borzyszkowski, Badania etnograficzne na Kaszubach i Pomorzu a ruch kaszubsko-pomorski………………………………………………………………………………………..7

Anna Kwaśniewska, Florian Ceynowa jako etnograf – osiągnięcia i percepcja w środowisku etnograficznym………………………………………………………………………………..17

Mirosław Kuklik, Zwyczaje zdrowotne oraz higiena Kaszubów Północnych na podstawie opracowania Floriana Ceynowy (1851) i Józefa Torlińskiego (1938)……………………….36

 

Biografia, polityka, literatura

 

Ireneusz Pieróg, Ludność żydowska w życiu Floriana Ceynowy……………………………..44

Daniel Kalinowski, Florian Ceynowa i polityczne prowokacje……………………………...55

Dorota Śmietana-Bołwako, Dzieciństwo Floriana Ceynowy w powieści „Zapadły zamek” Franciszka Fenikowskiego …….……………………………………………………………...71

 

Językoznawstwo

 

Dušan-Vladislav Paždjerski, Grafia w dziełach Floriana Ceynowy………………………….83

Marek Kaszewski, W kierunku monografii słowotwórstwa kaszubskiego. Florian Ceynowa i potencjalna digitalizacja jego zbiorów leksykograficznych…………………………………..93

 

Dodatek muzealniczy

 

Róman Drzéżdżón, Ceynowiana w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie…………………………………………………………………...105

 

Spis treści……………………………………………………………………………………112

Information

Added on:
5 June 2020; 18:28 (Anna Sobiecka)
Edited on:
23 June 2020; 11:17 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.