Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.09.2023
Others

Promocja języka polskiego

ISBN:
978-83-963967-4-7

Publikacja jest niezwykle ciekawym podsumowaniem czterech dotychczasowych edycji progamu Promocja Języka Polskiego, które przedstawiają jego założenia, dane statystyczne oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród koordynatorów projektów. Czytelnik znajdzie tu wiele cennych informacji na temat zrealizowanych projektów, takich jak: Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii - promującym wybrane dzieła literatury, języka i kultury polskiej; Geopolonistyka - przybliżającym historię badań nad językiem polskim i literaturą polską, a także opowiadającym o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, oraz o związanych z nimi badaczach, nauczycielach i studentach; czy Dziedzictwo Jagiellonów bedący płaszczyzną dialogu między Polską a Finlandią o charakterze zarówno naukowym jak i popularyzatorskim, prowadzonym w formie wykładów, lekcji, pokazów, warsztatów multimedialnych i wideoklipów. 

(z opisu Wydawcy)

"Jesteśmy w NAWA wprost zachwyceni tym, w jak niestandardowy, świeży i odkrywczy sposób można promować język polski, a także naszą historię i kulturę. A ta wiedza dociera nie tylko do sąsiednich krajów – Słowacji, Czech, Ukrainy, na Litwę, ale także do najdalszych zakątków świata – Brazylii, Peru, Uzbekistanu, Chin czy USA. Co istotne, projekty są skierowane do bardzo różnych grup docelowych, wśród których znajdziemy zarówno studentów polonistyk, jak i samych polonistów oraz badaczy z całego globu, a także szerokie grupy osób o polskich korzeniach czy po prostu ludzi ciekawych naszego języka, kultury i historii".

(Mariusz Czech, Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA)


koncepcja publikacji: Mariusz Czech, Wiesława Krasuska

redaktor prowadząca: Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz

koordynacja prac nad publikacją: Wiesława Krasuska

List of contents

08 Przedmowa

 

10 O programie Promocja języka polskiego

 

19 Przykłady dobrych praktyk

 

20 Język polski w Saksonii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

24 Łączymy kultury
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

30 Dziedzictwo Jagiellonów w Finlandii
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

36 Jak uczyć Chińczyków polskiego?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

40 Polska frazeologia dla Słowaków i nie tylko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

46 Legendy europejskie po polsku
Uniwersytet w Białymstoku

 

50 Z Turcji do Gdańska – wirtualny spacer po mieście
Uniwersytet Gdański

 

56 Listy Herberta i Dedeciusa – mistrzów języka polskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

60 Polonistyka otwarta na świat
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

64 Nauka języka przez historię
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

68 Poloniści świata
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

72 Wykłady dla polonistów
Uniwersytet Warszawski

Information

Year of publication:
2023
Pages:
80
Added on:
11 September 2023; 17:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 September 2023; 17:41 (Mariola Wilczak)

See also

22.09.2023
glottodydaktyka

„Ryby, żaby, raki” czy „Rupaki”? Złota dziesiątka poezji polskiej na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Author/Editor: Samanta Busiło, Katarzyna Duda, Marta Koperska, Marlena Olechowska, Agata Roćko

Zapraszamy do korzystania z darmowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

28.10.2021
Linguistics

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

22.09.2023
glottodydaktyka

Język, tożsamość, kultura wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik przygotowujący do egzaminu GCSE z języka polskiego

Author/Editor: Katarzyna Duda, Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Marlena Olechowska, Agata Roćko

Zapraszamy do korzystania z podręcznika przygotowującego do egzaminu GCSE z języka polskiego.

28.05.2020
Linguistics

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku

Author/Editor: Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.