Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 21.09.2019
Literature studies

SACRUM W DOŚWIADCZENIU KOBIET. KULTUROWE PERSPEKTYWY. POLSKA I ŚWIATOWA

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie.

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy jednak skupić się nie tylko na tekstach religijnych mistyczek, ale również na obrazach literackich, figurach na wskroś fikcyjnych, które powstawały i wciąż powstają w polskojęzycznej poezji, prozie i dramacie. Interesują nas obecne ekspresje kobiecego opisu sacrum, ponieważ z jednej strony rozwijają tradycję katolicką, z drugiej zaś wychylają się ku nurtom duchowości alternatywnej czy prywatnej. Są to oczywiście zjawiska osadzone w określonym środowisku historycznym czy kulturowym i mające liczne konteksty znaczeniowe, których nie zdołamy wyczerpująco w ramach jednego zbioru wyjaśnić. Próbujemy zatem bardziej zająć się tymi sprawami przede wszystkim z rodzimej perspektywy. Jednocześnie jednak mamy świadomość, że podkreślając polski punkt widzenia, należy dopuścić do głosu badaczy ukazujących zjawiska zachodzące poza kręgiem polskojęzycznym i ściśle chrześcijańskim, ponieważ współczesna literatura nie może już być wyłącznie jednojęzyczna.

Fragment Wstępu

List of contents

Daniel Kalinowski, Emilia Juchniewicz, Wstęp……………………………………………………………………3

Kobiety wobec sacrum w chrześcijaństwie

Aleksandra Skrzypczyk, Mistyczki w średniowiecznej Anglii – koncepcja Boga-Matki w „Revelations of Divine Love”  Juliany z Norwich…………………………………………………………………………………………..8

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Sacrum doświadczane i opisywane w rękopiśmiennych medytacjach Teresy Petrycówny………………………………………………………………………………………………………..17

Krzysztof M. Obremski, „Ziemskie niebo” versus „piekiełko kobiet”  w klasztorze grodzieńskich brygidek…...31

Monika Kulesza, Kierownictwo duchowe w listach Marceliny Darowskiej……………………………………...43

Sacrum w doświadczeniu kobiet w tradycjach pozachrześcijańskich

Daniel Kalinowski, Alexandra David-Neel. Europejka w odkrywaniu buddyjskiego sacrum……………………60

Jacek Sieradzan, Od gospodyni domowej do żywej buddy: Alice Louise Zeoli inkarnacją XVII-wiecznej jogini tybetańskiej………………………………………………………………………………………………………..77

Adela Kuik-Kalinowska, Żeńska energia przebudzenia. Tsultrim Allione i „Kobiety mądrości”……………..…92

Literackie zapisy doświadczenia sacrum przez kobiety

Kamila Żukowska, „Devotus feminus sexus”. Religijna poezja Konstancji Benisławskiej jako przykład kobiecej modlitwy poetyckiej……………………………………………………………………………………………...103

Katarzyna Wasyl, Siła wiary i tradycji. Na przykładzie losów bohaterek „Z ciasnej sfery” Malwiny Meyersonowej……………………………………………………………………………………………………118

Katarzyna Zwolska-Płusa, Doświadczenie sacrum w prozie Romy Ligockiej…………………………………..129

Edyta Foltyn, „Przybytek mojej wiary (...) zamknę na siedem klamek własności.” Poezja Haliny Poświatowskiej………………………………………………………………………………………………….145

Bernadetta Żynis, Religijna ekspresja bohaterek Olgi Tokarczuk („Dom dzienny, dom nocny”, „Pokot”, „Anna In w grobowcach świata”)………………………………………………………………………………………157

Joanna Jawiczuk, Sacrum Matek - Profanum Obsoletek………………………………………………………..174

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.