Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 22.09.2022
Linguistics

Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-7842-480-2

"Materiał zgromadzony przez Monikę Kaczor jest jedną z zalet opracowania, gdyż stanowi nie tylko podstawę do rozważań nad ważnymi, zaczerpniętymi z języka religijnego, pojęciami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie charakteryzuje uczestników sporów medialnych. [...]" (fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Bugajskiego)

"Dokumentacja źródłowa, sięganie do licznych i różnorodnych tekstów poparte materiałem słownikowym świadczy też o solidności i rzetelności badaczki, której przemyślenia od dawna są cenione w środowisku naukowym. Słusznie przyjmuje Monika Kaczor postawę normatywistki, gdyż w omawianej dziedzinie nader często normę się narusza, co zauważają dzisiaj nie tylko badacze specjaliści, lecz także mniej uważni użytkownicy języka, dyskurs zaś medialny powoduje, że "grzeszne" postawy pojawiają się coraz częściej we wszystkich obszarach społecznego obcowania. [...]"

(fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Bugajskiego)

List of contents

Wstęp

Grzech

„Grzechy rzucają długie cienie”. Co myślimy, używając słowa grzech w dyskusjach publicznych (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego”)?

Pycha

Struktura znaczenia leksemu pycha (na podstawie współczesnych debat publicznych). Szkic językowy

Chciwość

Jak uczestnicy dyskusji publicznych wypowiadają się o chciwości? Próba rekonstrukcji znaczenia

Nieczystość

Nieczystość w dyskusjach publicznych

Zazdrość

Zazdrość jako problem etyczny (na przykładzie dyskusji publicznych)

Nieumiarkowanie

„Zgniła manna pełna robactwa”. Medialny obraz nieumiarkowania (na przykładzie współczesnych dyskusji publicznych)

Gniew

„Oko rozumu”. Święty gniew w dyskusjach publicznych (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego”)

Lenistwo

„Lenistwo przerasta nasze siły”. Etyczno-moralny wymiar lenistwa (na przykładzie dyskusji publicznych)

Zakończenie

Indeks pojęć

Bibliografia

Streszczenie

Information

Year of publication:
2022
Pages:
180
Added on:
22 September 2022; 12:03 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
22 September 2022; 12:05 (Mariola Wilczak)

See also

24.02.2021
Linguistics

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Author/Editor: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

07.09.2022
Linguistics

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022:Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy

Author/Editor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły powiązane motywem bliskiego otoczenia człowieka, rozumianego zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym.

17.05.2019
Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.