Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 14.12.2020
Others

Towards rediscovery: LOCKDOWNS – Joanna Ciechanowska

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-1-9160592-2-1

'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej to seria obrazów powstałych w okresie po ogłoszeniu pandemii wczesną wiosną 2020 roku jako odpowiedź artystki na sytuację przymusowego zamknięcia (cykl inicjuje również funkcjonowanie Blue Point Art Gallery, wirtualnej, trójwymiarowej galerii – przestrzeni wobec problemów i pytań stawianych przez tę sztukę nader komplementarnej). Justyna Gorzkowicz śledzi podstawowe wątki tego projektu artystycznego, zauważając, że jest to czas rewizji prywatnej historii artystki na równi z ponownym spojrzeniem na dostępne narzędzia ekspresji artystycznej (np. powracająca problematyka napięć między figuracją a abstrakcją). Płótna, podzielone na cztery mikrocykle, odpowiadają czterem kręgom bliskości czy, należałoby powiedzieć, oddalenia od świata w tym okresie (nieosiągalna daleka podróż, bardzo utrudniona podróż bliska, przewartościowany świat wewnętrzny, wreszcie relacje międzyludzkie z najbliższymi). Zostają one umieszczone przez Gorzkowicz z jednej strony w kontekście malarstwa współczesnego (również dawnego), z drugiej odniesione do najważniejszych kategorii humanistyki dwudziestowiecznej, głównie problematyki pamięci i kultury wizualnej.
 

Z recenzji dr. hab. Igora Piotrowskiego

Prace Joanny Ciechanowskiej prezentowane na wystawie 'Lockdowns' snują własną opowieść o izolacji. Zakotwiczone są w wielowymiarowych odniesieniach do czasu społecznego i historycznego, ale przede wszystkim osobistego. Pomimo ujawniania lęków, związanych z uczestniczeniem w nieznanej sytuacji, dalekie są od katastrofizmu. Stają się malarsko-poetycką ekspedycją artystki w głąb siebie. Są przebłyskiem ponownego odkrycia tych kilku prostych obrazów, w obecności których, po raz pierwszy zamyka i otwiera się serce człowieka.

Z zakończenia, Justyna Gorzkowicz

Information

Year of publication:
2020
Added on:
14 December 2020; 07:16 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
14 December 2020; 08:26 (Justyna Gorzkowicz)

See also

21.10.2019
Others

Architektura wyobrażona. 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Author/Editor: Justyna Gorzkowicz

„Publikacja ta (...) nie ma wyłącznie charakteru jednej z ksiąg gratulacyjno-pamiątkowych, jakie skladają się zwykle na literackie zaplecze jubileuszu (...) Struktura książki unaocznia, w jaki sposób przeszłość i teraźniejszość emigracji splatają się w dziele Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, jak wspól określają jego tożsamość.” – ze wstępu Elizy Kąckiej

18.10.2018
Literature History

"Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania, książki wyborne ku polepszeniu żywota ludzkiego użyteczne, w których ukazuje srogości i gorzkość jej, teraz nowo nieco przydano"

Author/Editor:

Jesienią 2017 roku prof. Wiesław Wydra odkrył w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen nieznany dotąd drukowany przekaz "Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią".   

30.09.2022
Literature

Nie-pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich US

Author/Editor: Arleta Galant, Inga Iwasiów, Piotr Marcin Krupiński

Tom prezentuje prace studentek i studentów studiów pisarskich UUniwersytetu Szczecińskiego

17.06.2022
Anthropology of culture

Krzysztof Puławski, Przetłumaczyć Irlandię

Author/Editor:

Monografia K. Puławskiego Przetłumaczyć Irlandię dobrze wpisuje się we współczesne nurty polskiego przekładoznawstwa. Temat problemów przekładu aluzji językowych, obecny od pewnego czasu w dyskursie dyscypliny, wciąż wymaga starannego zbadania. Studium przypadku, jakiego dokonał Autor, analizując dogłębnie wybrane polskie przekłady utworów pisanych w Hiberno-English (lub z wyraźnym jego udziałem), jest próbą całościowego opisu teoretycznego i praktycznego tego zagadnienia. Próbą tym cenniejszą, że Autor omawia też własne przekłady i proponuje niebanalne rozwiązanie strategiczne dla przekładów tego typu, jakim jest melanż języków i stylów autorskich. Potencjalnymi odbiorcami pracy mogą być nie tylko specjaliści-przekładoznawcy, ale też studenci wydziałów filologicznych, uczący się sztuki tłumaczenia i czytelnicy zainteresowani przekładem lub literaturą irlandzką. Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek (UW) Z niecierpliwością oczekuję ukazania się tej monografii, wprowadzającej czytelnika w świat języka Hiberno-English i jego literackich realizacji. Polskiego czytelnika, podkreślmy, na ogół w ogóle nieświadomego istnienia takiego języka, jego bogactwa i szczególnych wyzwań, jakie stawia on przed tłumaczami. Wypełni ona z pewnością lukę w naszej wiedzy, a także posłuży jako cenne kompendium zainteresowanym przekładem literackim (także w praktyce), również z innych języków (głównie tzw. małych, peryferyjnych, czy odmian dialektalnych). Monografię rekomenduję do druku z pełnym przekonaniem, ufając, że (…) stanie się ona cenną pozycją, zarówno akademicką, jak i popularyzatorską, a to rzecz nieczęsto widziana na naszym rynku. Z recenzji dr hab. Joanny Pietrzak-Thébault, prof. UKSW

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.