Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:
09.05.2021

Solidarni z naukowcami z Białorusi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy konkurs „Solidarni z naukowcami”, realizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). To inicjatywa wspierająca projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi.

09.05.2021

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Nagroda przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

14.04.2021

Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie

Teatr Żydowski wraz ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS ogłosił Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej

14.04.2021

Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku | Miasto Gdańsk

Miasto Gdańsk oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca.

08.04.2021

Monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) realizuje program, w ramach którego finansuje wydanie recenzowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych poświęconych edukacji.

05.04.2021

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach programu na rzecz upowszechniania nauki.

31.03.2021

"Wybaw od niekochania". VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej

Students | Schoolchildren | Others Wydział Filologiczny UwB

Do 20 maja 2021 roku można nadsyłać utwory prozatorskie lub poetyckie na tegoroczny, VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej. Organizują go Klub Humanistów działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa oraz Stowarzyszenie Schola Humana.

30.03.2021

VII edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

The University of Lodz

Kapituła Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła siódmą edycję konkursu. Prace mogą zgłaszać wszystkie instytucje naukowe w Polsce.

22.03.2021

Międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych CHANSE

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, koordynator projektu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE), zaprasza do składania wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

11.03.2021

Polonista NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do trzeciej edycji programu POLONISTA NAWA. Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.