Polish Studies Newsletter
Competitions per page:
Sort by:
07.10.2022

„Uchodźcy i my. Twoja opowieść”. Konkurs na tekst

Instytut Literatury

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Przyjmowane są teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

07.10.2022

Publishing Proposals

Instytut Książki

Instytut Książki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń w programie, którego celem jest wsparcie tłumaczeń i promocja polskich wydawnictw za granicą.

07.10.2022

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

28.06.2022

Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła XI edycję Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek z całej Polski. Kandydatki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa.

18.05.2022

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Instytut De Republica

Instytut De Republica prowadzi nabór propozycji wydawniczych, dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

18.05.2022

Nagroda Insytutu De Republica

Instytut De Republica

Instytut De Republica zaprasza do składania wniosków w corocznym konkursie o nagrodę Instytutu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

23.04.2022

VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

The University of Lodz

Trwa nabór prac w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

23.04.2022

V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest autorom i autorkom publikacji dotyczących edukacji w trzech kategoriach – naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. To forma docenienia prac, które trafnie odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

23.04.2022

VI edycja konkursu Instytutu Literackiego w Paryżu

PhD Students | Doctors | Others Fundacja Kultury Paryskiej | Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia. Nadsyłać można prace obronione w latach 2021–2022.

03.02.2022

Doskonała nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w konkursie dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.