Polish Studies Bulletin
Competitions per page:
Sort by:
16.12.2016

KONKURS LITERACKI O TRZCINĘ KORTOWA (VI edycja)

Others Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

REGULAMIN SZÓSTEJ EDYCJI „KONKURSU LITERACKIEGO O TRZCINĘ KORTOWA”

16.12.2016

KONKURS RECYTATORSKI „POLSKA POEZJA XX I XXI WIEKU” (trzecia edycja)

Others Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn, 12 grudnia 2016 r.

16.12.2016

Pierwszy Konkurs Literacki UJK

Students | PhD Students Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Sesja egzaminacyjna” - to hasło przewodnie konkursu literackiego na najlepszy utwór prozatorski i poetycki. W zabawie mogą wziąć udział studenci i doktoranci UJK. Prace należy nadsyłać do 31 grudnia. Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej.

09.12.2016

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala 2016 dla Marty Kwaśnickiej i Renaty Lis

Biblioteka Narodowa (Centralna Biblioteka Państwa)

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w roku 2016 otrzymują ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę "Jadwiga" oraz Renata Lis za książkę "W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu".  

06.12.2016

1 grudnia rusza przyjmowanie zgłoszeń do 10. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 10. edycji konkursu o Nagrodę Literacką m.st. Warszawy. Celem konkursu jest nagrodzenie książek wyróżniających się poziomem literackim i edytorskim. Pula nagród w konkursie wynosi 200 000 zł. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Nominacje można zgłaszać w czterech kategoriach: • literatura piękna – proza; • literatura piękna – poezja; • literatura dziecięca – tekst i ilustracje; • edycja warszawska (varsaviana).

15.11.2016

Poeci z ośmiu krajów nominowani do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności”

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

W 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury „Europejski Poeta Wolności” wezmą udział poeci i poetki z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Finlandii, Holandii, Islandii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii. - Kryzys wielokulturowości, wyzwania ekologiczne, epoka antropocenu, integracja społeczna, dialektyka wolności i solidarności - to problemy, którymi żyją współcześni europejscy poeci wolności, i które z pewnością otrzymają swój artystyczny wyraz w finale bieżącej edycji Nagrody – mówi Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Jury.

04.11.2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – Kurs Romański 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.10.2016

Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych

Independent academics | Doctors Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk organizuje konkurs „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych  3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).

08.10.2016

Nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Translators Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”

Do 30 listopada trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda zostanie wręczona w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Kto zdobędzie statuetkę oraz odpowiednio 30 000 zł oraz 50 000 zł dowiemy się 6-8 kwietnia 2017 r. podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w Tłumaczeniu”.

07.10.2016

Znamy laureatów II edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa

Laureatami za 2016 rok zostali:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.