Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 18.06.2019
Deadline for applications: 01.08.2019

Konkursy 15. Międzynarodowego Festiwalu „Opowiadania” 2019

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji zaprasza do składania prac w konkursach towarzyszących 15. edycji festiwalu: w konkursie na opowiadanie oraz na najlepszy przekład.

Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu na najlepsze opowiadanie jest: „Lepiej już chodźmy stąd”. Opowiadania nie dłuższe niż 10 stron (18 tys. znaków ze spacjami) można przesyłać do 1 sierpnia 2019 r. na adres: konkurs@opowiadanie.org. Tekst musi być napisany po polsku. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

Organizator przewiduje przyznanie jednej, dwóch lub trzech nagród finansowych. Na wszystkie nagrody przeznaczono ogółem 3000 złotych (brutto).

Konkurs na najlepszy przekład obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (baskijski, koreański, rosyjski, turecki) na język polski. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez organizatora. Udział mogą wziąć wyłącznie tłumacze, którzy nie mają w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich z danego języka opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych). Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka, ale dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można pobrać ze strony www.opowiadanie.org/konkursy

Tłumaczenia w języku polskim można przesyłać do 1 sierpnia 2019 r. na adres: konkurs@opowiadanie.org.

Pula nagród w konkursie na najlepszy przekład wynosi 2000 zł, po 500 zł dla najlepszego przekładu z każdego języka.

Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Ogłoszenie laureatów obu konkursów nastąpi w październiku 2019 podczas finału Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu.

Information

Added on:
18 June 2019; 21:22 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
25 June 2019; 15:32 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.