Polish Studies Bulletin

Contest

Źródło: Pixabay.com | Pixabay
Added on: 28.02.2020
Deadline for applications: 31.03.2020

Konskurs na przekład wiersza z języka staropolskiego na współczesny język polski

Institutions:
City or town:
Warszawa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na przekład staropolskiego wiersza na język współczesny.

Lista utworów konkursowych:

  • Jan Kochanowski, Na zdrowie;
  • Jan Kochanowski, Pieśń VII (Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie...);
  • Hieronim Morsztyn, Dobry dzień;
  • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego).

Oceny prac dokona jury, w którego skład wejdą przedstawiciele NCK oraz eksperci w dziedzinie literatury i języka polskiego.

Spośród prac konkursowych jury wybierze nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe. Ponadto przewiduje się przyznanie dwóch wyróżnień.

Jury oceniać będzie: zrozumienie treści i przekazu dawnego utworu; trafne odniesienie jego sensu do współczesnych warunków i problemów; inwencję w dziedzinie języka i kreatywność w zakresie środków ekspresji artystycznej.

Organizator przewiduje przyznanie trzech głównych nagród pieniężnych w wysokości:

I miejsce – 700 złotych brutto;

II miejsce – 500 złotych brutto;

III miejsce – 300 złotych brutto

Oprócz nagrody pieniężnej laureaci otrzymają zestaw książek wydanych przez NCK: T. Korpysz, W. Kudyba (red.), Herbert w listach – (auto)portret wieloraki, NCK: Warszawa 2018; Z. Jankowski, Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne, NCK: Warszawa 2018; K. Kłosińska, R. Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, NCK: Warszawa 2017.

Autor wyróżnionej pracy konkursowej otrzyma zestaw książek wymienionych powyżej.

Wyniki Konkursu ogłoszone będą do dnia 27.04.2020 r.

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.