Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 03.01.2016
Deadline for applications: 01.02.2016

Nagroda Literacka m.st. Warszawy - IX edycja

Institutions:
City or town:
Warszawa

Ogłoszono nominacje do 9. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy - prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez warszawski samorząd.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogli wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Wybierać należało spośród książek żyjących autorów, napisanych w języku polskim i wydanych w 2015 roku. Nominacje można było zgłaszać w czterech kategoriach: literatura piękna – proza, literatura piękna – poezja, literatura dziecięca – tekst i ilustracje, edycja warszawska.

Zgłoszono 350 tytuły w czterech kategoriach.

Jury - pod przewodnictwem Janusza Drzewuckiego w składzie: Grażyna Borkowska, Karolina Głowacka, Joanna Kulmowa, Krzysztof Masłoń, Anna Romaniuk oraz Rafał Skąpski, wybrało spośród 350 nadesłanych książek 12 tytułów nominowanych do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Dodatkowo jury dokona wyboru w kategorii Warszawski twórca.

Nazwiska wszystkich laureatów poznamy pod koniec kwietnia podczas uroczystej gali.

Tegoroczni nominowani to (w porządku alfabetycznym wg autorów):

W kategorii „proza”:
• Anna Janko, Mała zagłada, Wydawnictwo Literackie
• Michał Książek, Droga 816, Wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi
• Renata Lis, W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu, Wydawnictwo Sic!

W kategorii „poezja”:
• Wojciech Kass, Przestwór. Godziny, Biblioteka „Toposu”
• Piotr Matywiecki, Którędy na zawsze, Wydawnictwo Literackie
• Joanna Mueller, Intima thule, Biuro Literackie

W kategorii „literatura dziecięca – tekst i ilustracje”:
• Katarzyna Babis, Maja z księżyca, Wydawnictwo Widnokrąg
• Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), Poradnia K
• Katarzyna Ryrych, Król, Wydawnictwo Literatura

W kategorii „edycja warszawska”:
• Beata Chomątowska, Pałac. Biografia intymna, Wydawnictwo Znak
• Magdalena Kicińska, Pani Stefa, Wydawnictwo Czarne
• Magdalena Stopa, Przed wojną i pałacem, Dom Spotkań z Historią

Tekst według: http://www.kulturalna.warszawa.pl/nagroda-literacka,1,7487.html?locale=pl_PL.

______________________________________________________________________________________________

Do 1 lutego 2016 r. trwał nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji konkursu o Nagrodę Literacką m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest nagrodzenie książek wyróżniających się poziomem literackim i edytorskim. Pula nagród w konkursie wynosi 200 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów w aktualnej edycji konkursu przyznane zostaną następujące nagrody finansowe: literatura piękna – proza - nagroda pieniężna – 20 000 zł literatura piękna – poezja - nagroda pieniężna – 20 000 zł edycja o tematyce warszawskiej - nagroda pieniężna – 20 000 zł literatura dziecięca – tekst i ilustracje - nagroda pieniężna – 20 000 zł (tekst) i 20 000 zł (ilustracje) warszawski twórca - nagroda pieniężna – 100 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać książki żyjących autorów, napisane w języku polskim, wydane w języku polskim w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W kategorii „warszawski twórca” rozpatrywany jest całokształt twórczości literackiej kandydatów do nagrody. Kandydatów do nagrody zgłaszają wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.