Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 26.08.2019
Deadline for applications: 28.08.2019

Narodowe Czytanie 2019. „I Ty możesz poczytać Polakom!”

Institutions:
City or town:
Warszawa

Narodowe Centrum Kultury oraz Program Trzeci Polskiego Radia zapraszają do wzięcia udziału w konkursie towarzyszącym ósmej odsłonie Narodowego Czytania.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagrania wideo, które będzie prezentacją czytania fragmentu jednej z czterech wybranych nowel. Nagranie powinno zostać przygotowane w formacie .mp4, .mov lub .avi i przesłane na adres  narodoweczytanie@nck.pl do 28.08.2019 r.

Wybrane fragmenty pochodzą z utworów: Orka Władysława Stanisława Reymonta; Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Sachem Henryka Sienkiewicza; Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza i są opublikowane na stronie internetowej NCK.

Jury wybierze nie więcej niż cztery prace konkursowe. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni na wydarzenie finałowe akcji Narodowe Czytanie w Warszawie, podczas którego zwycięzcy będą mogli odczytać wskazany fragment jednej z lektur na scenie. Laureaci otrzymają także gadżety.

 

Information

Download:
Published by:

Related to the competition


See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.