Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 26.08.2019
Deadline for applications: 28.08.2019

Narodowe Czytanie 2019. „I Ty możesz poczytać Polakom!”

Institutions:
City or town:
Warszawa

Narodowe Centrum Kultury oraz Program Trzeci Polskiego Radia zapraszają do wzięcia udziału w konkursie towarzyszącym ósmej odsłonie Narodowego Czytania.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagrania wideo, które będzie prezentacją czytania fragmentu jednej z czterech wybranych nowel. Nagranie powinno zostać przygotowane w formacie .mp4, .mov lub .avi i przesłane na adres  narodoweczytanie@nck.pl do 28.08.2019 r.

Wybrane fragmenty pochodzą z utworów: Orka Władysława Stanisława Reymonta; Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Sachem Henryka Sienkiewicza; Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza i są opublikowane na stronie internetowej NCK.

Jury wybierze nie więcej niż cztery prace konkursowe. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni na wydarzenie finałowe akcji Narodowe Czytanie w Warszawie, podczas którego zwycięzcy będą mogli odczytać wskazany fragment jednej z lektur na scenie. Laureaci otrzymają także gadżety.

 

Information

Download:
Published by:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.