Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 06.09.2021
Deadline for applications: 15.11.2021

„NORWID/ZA-PATRZENIA” – konkurs na filmowe ilustracje utworów Cypriana Norwida

Institutions:

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na stworzenie filmu – oprawy wizualnej wybranych utworów poety. Konkurs jest związany z okazji 200. rocznicy urodzin poety.

Na potrzeby konkursu wybranych zostało 11 utworów Cypriana Norwida, odwołujących się do ponadczasowych wartości, takich jak prawda, piękno, miłość, ojczyzna, czy nadzieja:

Italiam! Italiam!
Nad jeziorem
Ciemność
Do piszących (
fragment)
Pielgrzym, Kółko
Czułość
Do zeszłej
W Weronie
Królestwo 
oraz 
fragmenty poematu Promethidion

Wiersze zostały udostępnione uczestnikom konkursu w formie plików dźwiękowych zawierających zapis recytacji utworów przez Andrzeja Mastalerza. Pliki audio powinny zostać wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa filmów konkursowych. Dodatkowo mogą być również ilustrowane muzyką.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy – pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej, platformie Youtube oraz w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do 15 listopada 2021 roku niepublicznego linku z udostępnioną pracą konkursową na adres e-mail: norwid@nck.pl.

Wraz z udostępnionym materiałem wideo w zgłoszeniu powinny się też znaleźć:

  • informacje o autorze/autorach pracy konkursowej (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres mailowy);
  • tytuł wybranego utworu;
  • merytoryczny opis pracy konkursowej, nieprzekraczający 1800 znaków ze spacjami.

Długość pracy konkursowej (filmu) powinna współgrać z długością wybranego nagrania lektorskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, przekraczających o 60 sekund czas nagrania dźwiękowego wybranego utworu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 roku.

Information

Added on:
6 September 2021; 22:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
6 September 2021; 22:49 (Piotr Bordzoł)

See also

28.06.2021

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

31.07.2018

Konkurs „P jak polski” 2018

Fundacja PRO.PL zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości województwa lubelskiego liczących do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie P jak polski. Konkurs, stanowiący część projektu To nasz język II, polega na przygotowaniu w dowolnie wybranej formie prac dotyczących zróżnicowania polszczyzny.

30.09.2021

Konkurs „Projekt: Norwid”

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprasza uczniów z polskich szkół działających poza granicami kraju do udziału w konkursie na projekt graficzny koszulki promujący osobę lub twórczość Cypriana Norwida.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.