Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 22.10.2017
Deadline for applications: 20.11.2017

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach "Medi@stery"

Institutions:
City or town:
Gdańsk
Target groups:
Students
Ruszył nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu "Medi@stery" na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej, .
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace obronione w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.
 
Nagrody w konkursie:

I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe, roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

II miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

III miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2017 roku.

Pytania można kierować pod adresem przedstawicieli Organizatora:

dr Małgorzata Łosiewicz: wnsmlo@ug.gda.pl

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska: impilia@poczta.onet.pl

mgr Magdalena Iwanowska: m.iwanowska@ug.edu.pl

Information

Added on:
22 October 2017; 10:45 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
30 November 2017; 19:33 (Mariola Wilczak)

See also

22.10.2018

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach "Medi@stery"

Ideą Organizatorów jest zebranie i prac o tematyce medioznawczej, tak, by torować ich autorom drogę do realizacji indywidualnych, twórczych i merytorycznie wartościowych dokonań.

08.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

31.12.2018

Ogólnopolski Konkurs Akademicki Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza do udziału w Konkursie, ideą którego jest promowanie wartościowych prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich i ich autorów, podejmujących w interesujący i oryginalny sposób tematykę nauczania Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

09.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską "Doktorat '17"

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o mediach dla autorów prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.