Polish Studies Newsletter

Contest

Nominowani do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” 2018 | IKM
Added on: 15.11.2016

Poeci z ośmiu krajów nominowani do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności”

City or town:
Gdańsk

W 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury „Europejski Poeta Wolności” wezmą udział poeci i poetki z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Finlandii, Holandii, Islandii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii. - Kryzys wielokulturowości, wyzwania ekologiczne, epoka antropocenu, integracja społeczna, dialektyka wolności i solidarności - to problemy, którymi żyją współcześni europejscy poeci wolności, i które z pewnością otrzymają swój artystyczny wyraz w finale bieżącej edycji Nagrody – mówi Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Jury.

Nagroda Literacka Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” wręczana jest w cyklu dwuletnim. Laureatką 4. edycji (2016) jest Ana Blandiana (Rumunia) z tomem „Moja ojczyzna A4” w przekładzie Joanny Kornaś-Warwas. W roku 2018 bohaterami Festiwalu Europejski Poeta Wolności będą twórcy z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Finlandii, Holandii, Islandii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii.

Jury Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności, pracujące w składzie: Krzysztof Czyżewski – przewodniczący, Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk oraz nie głosujący sekretarz Jury Andrzej Jagodziński, podczas obrad 26 października 2016 roku, wybrało ośmioro nominowanych do Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności 2018, którymi są:

Tatev Chakhian (Armenia) – za tom „Dowód (nie)osobisty” (2016), przekład Hayk Hovhannisyan.

Selim Babullaoglu (Azerbejdżan) – za tom „Nie ma kto pisać do pułkownika” (2013-14), przekład Grażyna Zając i Ilaha Karimowa-Kiecenka.

Płamen Dojnow (Bułgaria) – za tom „Sofia Berlin” (2012), przekład Hanna Karpińska.

Erkka Filander (Finlandia) – za tom „Biała burza przebudzenia” (2013), przekład Katarzyna Szal.

Menno Wigman (Holandia) – za tom „Na imię mi Legion” (2012), przekład Barbara Kalla i Adam Wiedermann.

Linda Vilhjalmsdottir (Islandia) – za tom „Wolność” (2015), przekład Jacek Godek.

Dumitru Crudu (Mołdawia) – za tom „Fałszywy Dimitrie” (2014), przekład Jakub Kornhauser.

Alice Oswald (Wielka Brytania) – za tom „Falling Awake” (2016), przekład Magda Heydel.

Sylwetki nominowanych: www.europejskipoetawolnosci.pl/nominowani-epw-2018/.

Do zgłaszania kandydatur poetów byli zaproszeni tłumacze literatury pięknej specjalizujący się w wybranych obszarach językowych.

- Obrady jury EPW stały się okazją do pasjonującej dyskusji o wyzwaniach współczesnego świata, które znajdują swój wyraz w twórczości nominowanych poetów. Wiele znakomitej poezji tworzonej jest dzisiaj przez autorów o splątanych kulturowych korzeniach, potomków imigrantów bądź samemu poszukujących zakorzenienia. Tak, jak do niedawna jeszcze dojrzały głos poetycki najczęściej docierał do nas z krajów, które w ostatnim okresie doświadczyły totalitaryzmu, tak obecnie ten głos w coraz większym stopniu dociera z wnętrza społeczeństw liberalnych i prosperujących gospodarczo – komentuje Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Jury.

-----------------------------

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności 2018

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk

www.europejskipoetawolnosci.pl

www.facebook.com/europejskipoetawolnosci

Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności ma za zadanie wspierać i promować europejską poezję. W każdej edycji konkursu nominowani są poeci i autorzy z m.in. siedmiu, europejskich państw. Nominacje do finału zgłaszają tłumacze, którzy jednocześnie proponują swoją wizję przekładu danego twórcy. Z finałowej siódemki zwycięzcę wybiera jury złożone z tłumaczy, poetów, pisarzy, krytyków i przedstawicieli innych dyscyplin sztuki. Oprócz nagrodzonego poety, który otrzymuje 100 000 zł, wyróżniany jest także jego tłumacz (10 000 zł). Dotychczasowi laureaci i laureatki: 2010 - Uładzimir Arłow (Białoruś), 2012 – Durs Grunbein (Niemcy), 2014 – Dorta Jagić (Chorwacja), 2016 – Ana Blandiana (Rumunia). Więcej o Nagrodzie i jej idei według Dyrektora Programowego Festiwalu EPW, Tadeusza Dąbrowskiego na stronie: www.europejskipoetawolnosci.pl/o-nagrodzie/.

Information

Added on:
15 November 2016; 11:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 November 2016; 11:04 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.