Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 19.09.2021
Deadline for applications: 31.08.2022

Pokolenie Solidarności

Institutions:

Dla uczczenia 41. rocznicy powołania NSZZ „Solidarność” i w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Instytut Literatury organizuje konkurs literacki Pokolenie Solidarności. Zgłoszenia przyjmowane będą w trzech kategoriach – opowiadanie, powieść i non-fiction – od 1 lipca 2021 roku. Łączna pula nagród w konkursie wynosi minimum 200 000 PLN. Partnerem konkursu jest Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Prace nadsyłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom „Solidarności” – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres solidarnosc@instytutliteratury.eu:

  • w kategorii OPOWIADANIE – do 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
  • w kategorii POWIEŚĆ – do 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
  • w kategorii NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:

  • DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.
  • WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy
  • REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL
  • BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej. 

W temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA” oraz  imię i nazwisko. W miejsce słowa „KATEGORIA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której zgłaszany jest udział: OPOWIADANIE, POWIEŚĆ lub NON-FICTION. W przypadku zgłoszenia w kategorii non-fiction, w treści maila należy podać nazwę podkategorii.

W treści maila należy zamieścić imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim Pokolenie Solidarności, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.

Pracę konkursową w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx należy dodać do maila jako załącznik. W nazwie pliku powinny znajdować się  nazwisko oraz tytuł pracy (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł)

W kategorii opowiadanie górna granica tekstu to 90 tys. znaków ze spacjami, a w kategorii powieść przyjmowane będą teksty, których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze spacjami. W kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń.

Information

Added on:
19 September 2021; 19:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 September 2021; 19:19 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.