Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 26.02.2018

Polsko-niemiecki dialog w naukach humanistycznych i społecznych

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki  wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. W ramach tego ogólnopaństwowego zadania szczególne znaczenie przypada projektom wywodzącym się z polsko-niemieckiego pogranicza.
Zasadą jest, że projekty i zamierzenia powinny być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy przez studentów, naukowców i badaczy obu krajów. Kooperację tę można rozszerzyć, dobierając także partnerów z innych krajów.

Fundacja przyznaje dotacje w dwóch oddzielnych konkursach:

- Konkursie głównym dla wniosków o wartości do 80 tys. euro (aktualny termin składania wniosków - 16 kwietnia 2018 r.);

- Konkursie uproszczonym dla wniosków o wartości do 10 tys. euro (aktualny termin składania wniosków - 1 czerwca 2018 r.).

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.