Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 21.06.2021
Deadline for applications: 31.08.2021

Szósta edycja Konkursu poetycko–plastycznego „Wiersz+Obraz”

City or town:
Sopot

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” zapraszają do udziału w Konkursie poetycko-plastycznym pod hasłem „Fortepian Szopena”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem Cypriana Norwida.

Organizatorzy dopuszczają różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Do udziału w Konkursie zapraszają studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców szczególnie z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Prace nie powinny przekraczać wymiaru 70 x 100 cm. Na odwrocie muszą być podpisane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. Autorów prosi się również o podanie, do celów statystycznych, reprezentowanej grupy wiekowej: 13-19 lat, 20-30 lat, 31-60 lat, 60+. Honorowane będą tylko prace z kompletnym opisem. Mile widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, przy czym organizatorzy proszą o nieoprawianie w szkło.

Prace należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście) najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12 z dopiskiem „Wiersz+Obraz”.

Profesjonalne jury Konkursu w składzie Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka (ASP), Stanisław Seyfried – krytyk sztuki, Rosvita Stern – malarka, kuratorka, Maria Targońska – malarka (ASP), przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie). Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich, a także opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Pokaz prac nagrodzonych w Konkursie i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 24 września 2021 w Dworku Sierakowskich w ramach wydarzeń pod nazwą „Fortepian Szopena” – spotkania z Norwidem, Sopot 2021. W 200-rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821–1883).

Information

Added on:
21 June 2021; 20:33 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
21 June 2021; 20:33 (Piotr Bordzoł)

See also

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

31.07.2018

Konkurs „P jak polski” 2018

Fundacja PRO.PL zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości województwa lubelskiego liczących do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie P jak polski. Konkurs, stanowiący część projektu To nasz język II, polega na przygotowaniu w dowolnie wybranej formie prac dotyczących zróżnicowania polszczyzny.

28.06.2021

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

31.12.2018

VII edycja Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ogłosiła VII edycję konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.