Polish Studies Bulletin

Contest

Źródło: Pixabay.com | Pixabay.com
Added on: 14.03.2020
Deadline for applications: 03.04.2020

VI edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Institutions:
City or town:
Łódź

Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

- została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;

- została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;

- jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Spośród prac zgłoszonych do konkursu powołana przez Rektora UŁ Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac. W drugim etapie Kapituła po przeprowadzeniu rozmów z autorami prac nominowanych przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.

Wysokość Nagrody wynosi 50 000 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, dołączając jeden egzemplarz książki (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

See also

09.04.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

08.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

05.04.2020

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2020

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego zaprasza do składania artykułów w III edycji Konkursu dla badaczy i publicystów piszących dla edukacji.

24.01.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.