Polish Studies Bulletin

Contest

Ellie Burgin z Pexels | Pexels
Added on: 14.06.2020
Deadline for applications: 30.06.2020

VI edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – przedłużony termin nadsyłania prac

Institutions:
City or town:
Łódź

W związku z sytuacją epidemiczną termin zgłaszania prac i zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku. Prace mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2019 roku. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. 

Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej.

Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.