Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:
05.11.2018

Bohaterki kobiecych i męskich tekstów polskiego oświecenia

Weronika Karolina Pawlik-Kwaśniewska Wydział Filologiczny UMK w Toruniu

_____________________________

05.11.2018

Audiodeskrypcja malarstwa - wyznaczniki gatunku i ich realizacje tekstowe

Beata Ewelina Jerzakowska Faculty of Polish and Classical Philology UAM

_______________________________________

05.11.2018

Hermeneutyka radykalna a powojenna poezja polska. Wat - Różewicz - Barańczak

Patryk Adam Szaj Faculty of Polish and Classical Philology UAM

_______________________________________

05.11.2018

Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów

Mirosław Wobalis Faculty of Polish and Classical Philology UAM

____________________________________________

05.11.2018

Portret performatywny. Ślad, wymazywanie, nieobecność

Ewelina Anna Woźniak-Czech Faculty of Polish and Classical Philology UAM

_____________________________________________

05.11.2018

Brave old world : positive and negative utopias

Andrzej Stanisław Juszczyk Literaturoznawstwo Wydział Polonistyki UJ

___________________________________________

05.11.2018

Stan i ewolucja współczesnej frazeologii polskiej

Jarosław Liberek Faculty of Polish and Classical Philology UAM

__________________________________________________

28.10.2018

Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego

Kamila Kubacka Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka | Językoznawstwo The University of Lodz

Rozprawa miała na celu przedstawienie (na podstawie badań własnych) rejestru różnego rodzaju działań komunikacyjnych, które podejmuje uczący, aby wpłynąć na zachowanie studentów.

13.09.2018

Dutch Loanwords in contemporary Polish

Agata Joanna Kowalska-Szubert Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

_______________________________

13.09.2018

Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a humanistyką cyfrową

Tomasz Józef Bilczewski Literaturoznawstwo Wydział Polonistyki UJ

_______________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.