Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 20.02.2016

Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych

Author:
Field:
Krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Warszawa
Supervisors:

Celem rozprawy jest analiza przeobrażeń, jakim pod wpływem mediów elektronicznych uległo życie literackie, pojmowane jako społeczna instytucja wytwarzania, publikowania, czytania i oceniania tekstów literackich.

Bezpośredni obszar zainteresowania stanowią nowe formy komunikacji elektronicznej, które przekształcają instytucje literatury. Próbuję opisać te przemiany, traktując je jako integralną część życia literackiego. Internet stanowi tu zatem zarówno przedmiot badań, jak i źródło materiału do szerszych analiz. W pracy wykorzystuję dane empiryczne z badań stron i portali internetowych, proponując przy tym różne rozwiązania metodologiczne, wykorzystując techniki analityczne innych dyscyplin.jest podzielona na cztery części.

Część pierwsza (Literatura i technologia) stanowi ogólne wprowadzenie do problematyki pracy na przykładzie analizy związków tekstów literackich z technologią przekazu i nośnikiem treści.

W części drugiej (e-Pisarz) analizuję obecności pisarzy w sieci (motywacje, strategie, komunikacja z odbiorcą) na podstawie analizy 85 stron internetowych polskich autorów.

Część trzecia (Komunikacja i moderacja) poświęcona jest instytucjom w bardzo szerokim rozumieniu, czyli płaszczyźnie komunikacji między nadawcami a odbiorcami.

Część ostatnia (Uczestnictwo) poświęcona jest współczesnym praktykom lekturowym w sieci, a zwłaszcza kolektywnemu czytaniu na portalach internetowych.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
28.02.2012
End date:
25.06.2013
Key words:
Added on:
20 February 2016; 11:35 (Olga )
Edited on:
20 February 2016; 11:35 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.