Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 12.07.2021
Added on: 18.06.2021

Filologia polska - Uniwersytet Opolski (studia licencjackie)

City/Town:
Opole
Type of the programme:
First Degree Studies

Jeśli lubisz czytać i literatura jest dla Ciebie oknem na świat, jeśli ciekaw jesteś wielości ludzkich spraw, w które literatura wtajemnicza, jeśli zastanawiasz się nad językiem, którym mówimy, jeśli chcesz wniknąć w rzeczywistość tekstów i ludzi: głębiej, pełniej, mądrzej – wybierz Filologię Polską na Uniwersytecie Opolskim!

Studia polonistyczne przeszły gruntowną metamorfozę! Nie kształcimy jedynie nauczycieli (choć, jeśli odkryjesz w sobie miłość do pracy edukacyjnej – u nas zyskasz potrzebne kwalifikacje do zawodu nauczyciela!), nasze studia poprzez bloki przedmiotów specjalizacyjnych umożliwią Ci wejście w świat współczesnych mediów, instytucji kultury czy środowiska twórcze. Oprócz szerokiego humanistycznego spektrum problemów i lektur, w które zostaniesz ubogacony, będziesz uczestniczyć w zajęciach o charakterze twórczym, eksperymentalnym, np. w warsztatach językowych, laboratoriach pisania i redagowania tekstu.

Czego nauczysz się na kierunku Filologia polska?

Student filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez  Instytut Nauk o Literaturze i Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Oferujemy dwa obszary kształcenia do wyboru (tzw. moduły lub specjalizacje):  

  • Humanistyczno-artystyczny – jeśli wybierzesz ten moduł, będziesz przygotowany/a do pracy w medialnym sektorze kultury, wymagającej wiedzy i umiejętności w zakresie związków zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami humanistyki i formami sztuki (jak związki literatury z teatrem, filmem, malarstwem); kształcenie w tym obszarze wyposaża absolwenta/kę w wiedzę z zakresu estetyki i krytyki literackiej oraz pozwala na zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń artystycznych, a także, w zakresie sztuk nowoczesnych, uczy jak tworzyć strony internetowe i nimi administrować.
  • Komunikacja wizerunkowa i promocyjna – ten moduł pozwoli Ci zostać specjalistą/ką od mediów; poznasz narzędzia komunikacji promocyjnej, docenisz dbałość o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; będziesz przygotowany/a do pracy w charakterze rzecznika/czki prasowego/ej oraz doradcy/czyni wizerunkowego/ej instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy/czyni w zakresie prezentacji osobistej.

Gdzie znajdziesz później zatrudnienie?

Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • wydawnictwach,
  • archiwach,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
  • branży PR, reklamie.

Jakie są warunki rekrutacji?

Aby wziąć udział w rekrutacji, musisz przedstawić wyniki matury z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna. Szczegółowe zasady kwalifikacji znajdziesz na stronie rekrutacyjnej.

Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj na poniższe strony!

Więcej informacji o kierunku oraz dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej znajdziesz na stronie Wydziału w zakładce Kandydat.

Jeśli chcesz podejrzeć działania opolskiej polonistyki, zajrzyj na nasz fanpage na Facebooku: @PolonistykaUO

Zdecydowane osoby zapraszamy na stronę systemu Rekrutacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (IRK).

Do zobaczenia w październiku!

Information

Tuition fee:
brak
Duration of the course:
3 lata
Added on:
18 June 2021; 13:17 (Beata Koper)
Edited on:
18 June 2021; 13:25 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.