Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Junior Researcher Academic Bootcamp PUNO

City/Town:
London
Type of the programme:
Szkolenia

Akademicki obóz szkoleniowy dla młodych naukowców Polskiego Uniwersyteu na Obczyźnie w londynie jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie jako uzupełnienie oferty z zakresu kształcenia wyższego oraz stażów naukowych

Junior Researcher Academic Bootcamp (JRAB) to zestaw intensywnych kursów online (w cyklu modułowym), prowadzonych na trzech poziomach zaawansowania, które w krótkim czasie pozwalają na przygotowanie się do roli badacza lub redaktora prac naukowych. Nazwa wywodzi się z angielskiego określenia „obozu dla rekrutów” i z powodzeniem zagościła w świecie kursów specjalistycznych. Istotą “bootcampu” jest nauka wiedzy praktycznej w krótkim czasie.
Programy stworzone w ramach projektu kierowane są zarówno do studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz młodych naukowców, czyli badaczy do 5 lat po obronie doktoratu, jak także osób prywatnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Jest współorganizowany przez PUNO i Academic and Creative Sector Support (ACSS) i prowadzony przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką.

Sylabus oferty: https://puno.ac.uk/projekt-puno-bootcamp/puno-academic-bootcamp-sylabus/

Dostępne są aktualnie dwa kursy, szczegóły pod linkami:
WARSZTAT BADACZA m.in: sporządzanie indywidualnego programu badawczego
https://puno.ac.uk/projekt-puno-bootcamp/puno-academic-bootcamp-kurs-1/

PISANIE I REDAGOWANIE PRAC NAUKOWYCH
https://puno.ac.uk/projekt-puno-bootcamp/puno-academic-bootcamp-kurs-2/

Program autorski dr Justyny Gorzkowicz, kontakt: justyna.gorzkowicz@puno.ac.uk

Information

Tuition fee:
wg stawek okreslonych indywidalnie
Duration of the course:
wg ustaleń indywidalnych, nabór ciągły
Added on:
19 June 2022; 12:53 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
19 June 2022; 13:02 (Justyna Gorzkowicz)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.