Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Kurs Literatura i Psychoanaliza (XI edycja: 2019/2020)

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
Courses

Program kursu to cykl wykładowo-seminaryjny, który łączy dwa cele. Jeden to zaznajomienie z podstawowymi odkryciami, pojęciami i twierdzeniami psychoanalizy, a drugim celem jest ukazanie poprzez konkretne analizy wybranych tekstów literackich (z odwołaniami do teatru i filmu), jak znajomość ta poszerza nasze możliwości rozumienia ukrytego bogactwa znaczeniowego określonych utworów.

Kurs przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także dla doktorantów i studentów.

Czas trwania: 9 miesięcy, od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 11.00-14.15 (konsultacje indywidualne 14.30-15.15).

Absolwenci mają możliwość kontynuowania kursu przez kolejne lata.

Autorka programu, wykładowczyni i kierownik kursu: prof. dr hab. Danuta Danek


Wypowiedzi uczestników kursu “Literatura i psychoanaliza”:

„Kiedy oddaję płaszcz w szatni Pałacu Staszica i idę do sali naszych zajęć, wchodzę w świat zupełnie innych wartości niż ten świat, który zostawiam za sobą”. (polonistka bibliotekarka)
 
„Dopiero na tym kursie znalazłam narzędzia, pozwalające mi zbadać do głębi interesującą mnie problematykę”. (doktorantka)
 
„Uczestnicząc w tym kursie widzę, że wszystkie lektury trzeba czytać na nowo. Przenoszę od razu to, czego się tu uczę, do lekcji polskiego, i moi uczniowie ożywiają się.
To zupełnie inne spojrzenie na literaturę!” (nauczycielka języka polskiego)
 
„Chciałam poszerzyć horyzonty humanistyczne i kontakt z literaturą oraz poznać ludzi o wykształceniu innym niż medyczne - i kurs moje oczekiwania spełnił, przynosząc mi dodatkowe korzyści dla rozwoju osobistego”. (lekarka psychiatra)
 
„Dzięki temu kursowi nie tylko zyskałam określoną wiedzę, ale stałam się lepszym człowiekiem: bo lepiej rozumiem innych ludzi i samą siebie”. (nauczycielka)
 
„Zaznajamianie się z psychoanalizą poprzez kontakt z wielką literaturą sprawia, że odkrycia i pojęcia psychoanalityczne przestają być abstrakcją, nabierając konkretności i znaczenia osobistego”. (powieściopisarka)
 
„Kurs Pani Profesor Danuty Danek to była dla mnie wielka satysfakcja intelektualna.
Przygoda z psychoanalizą, przygoda z literaturą, przygoda z kulturą.
Czuję się dużo mądrzejsza, inaczej patrzę na ludzi, doceniłam też literaturę jako źródło wiedzy o człowieku.
Kurs wpłynął na moją pracę nauczycielki języka polskiego, bo na pewno pogłębił mój sposób omawiania literatury.
Inaczej też teraz patrzę na problemy dzieci i ich zachowania. Lepiej widzę, jak są uwikłane – bez swojej winy – w sytuacje rodzinne, które determinują ich nastawienie do świata i relacje z innymi. Mam dużo lepszy, cieplejszy kontakt z uczniami niż wcześniej”. (nauczycielka języka polskiego)
 
„Po tym kursie trzeba czytać wszystko na nowo”. (nauczycielka języka polskiego)
 
„Z wielką przyjemnością uczęszczam już na drugi rok kursu “Literatura i psychoanaliza”,
kursu, który kształci serca i otwiera oczy,
rozwija uważność i rozumienie drugiego człowieka.
Dzięki temu kursowi odkryłam prawdziwą radość studiowania,
chcę więcej czytać, poszukiwać i obserwować.” (koordynatorka projektów)

Information

Tuition fee:
1400 zł
Duration of the course:
dziewięć miesięcy

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.