Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2019
Added on: 01.07.2019

Kurs Poprawnej Polszczyzny

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
Courses

Kurs adresowany jest do osób, które chcą porozumiewać się poprawnie i sprawnie w rodzimym języku.

Na zajęciach kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, by przede wszystkim umożliwić słuchaczom ocenę ich indywidualnych kompetencji językowych. Kształcimy m.in. umiejętność posługiwania się figurami stylistycznymi, budowania poprawnych logicznie sądów, dostrzegania strategii komunikacyjnych przyjętych w tekście prasowym, zdolność wykrycia stosowanych w dyskursie publicznym (zwłaszcza w publicystyce politycznej i reklamie) mechanizmów manipulacji odbiorcą. Kurs ma też za zadanie poszerzyć w pewnym zakresie teoretyczną wiedzę o języku.

Czas trwania: 4 miesiące (112 godzin)

Bloki tematyczne: Kultura języka, Zagadnienia leksykalne, Praktyczna stylistyka

Kierownik kursu: dr Andrzej Lesiakowski

Information

Tuition fee:
1800 zł
Duration of the course:
cztery miesiące
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.