Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Literaturoznawstwo - studia trzeciego stopnia

City/Town:
Zielona Góra
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies

Głównym celem studiów doktoranckich z literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo – dydaktycznej i naukowo – badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo – rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych. Absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie literaturoznawstwa dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat literaturoznawstwa polskiego lub obcego, ma umiejętność prowadzenia własnych badań naukowych oraz zdobywa kompetencje niezbędne w działalności badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (e-mail: M.Mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl)

Więcej na temat zasad rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/literaturoznawstwo/

http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-dok/184-literaturoznawstwo

 

Information

Tuition fee:
studia bezpłatne
Duration of the course:
4 lata
Added on:
30 May 2016; 17:44 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
13 June 2017; 13:39 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.